DOKUMENTY I WYMOGI DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO:

Najważniejsze jest dziecko, aby przez Sakrament Chrztu Św. narodziło się jako dziecko Boże, aby zostało oczyszczone z grzechu pierworodnego i zostało włączone do Kościoła Katolickiego, Chrystusowego. Dlatego drodzy rodzice nie zwlekajcie z Sakramentem Chrztu Św. swojego dziecka.

 

Dokumenty i wymogi do Sakramentu Chrztu Świętego:

  1. Akt urodzenia i nadania imienia dziecka. Po urodzeniu dziecka, rodzice, czy matka dziecka, powinna się udać z aktem urodzenia dziecka do pobliskiego kościoła protestanckiego, aby zarejestrować dziecko w Królestwie Duńskim. Tam też może zgłosić imię lub imiona dziecka (wybierajmy dla naszych dzieci imiona świętych, aby dziecko miało swojego patrona świętego. Nie ulegajmy pokusie imion dziwnych) i otrzyma dokument (po duńsku – Fødsels-og Navneattest). Z tym dokumentem trzeba się zgłosić do parafii katolickiej, gdzie chcemy ochrzcić dziecko.
  2. Rodzice powinni zabrać ze sobą akt ślubu kościelnego lub, jeśli go nie mają to cywilnego . Kościół nie robi problemu, gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego czy cywilnego, bo najważniejsze jest dziecko. W małżeństwie strony katolickiej ze stroną niekatolicką, odpowiedzialność za chrzest dziecka bierze strona katolicka, byleby strona niekatolicka nie sprzeciwiała się temu.
  3. Rodzice katoliccy, pragnący ochrzcić swoje dziecko, powinni uczestniczyć w katechezie przygotowującej do Sakramentu Chrztu Świętego swojego dziecka w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 w Polskiej Bibliotece przy kościele pw. Św. Anny na Amager. (Wejście nr. 4 od strony szpitala). Mają przynieść wyżej wymienione dokumenty; Fødsels-og Navneattest i akt ślubu, jeśli mają.
  4. Rodzice powinni mieć ustaloną datę i godzinę chrztu. Wszystkim proponuje się ostatnią sobotę miesiąca o godz. 15.00 z Mszą św., ale może to być inny dzień; sobota o dowolnej godzinie, lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 13.00.
  5. Rodzice po katechezie przygotowującej do Sakramentu Chrztu Świętego mają wypełnić odpowiednie dokumenty, do których potrzebne są dane osobiste, szczególnie numer osobisty w Danii, adres zamieszkania w Danii, oraz adres rodziców chrzcielnych. Te dokumenty można pobrać i wypełnić na naszej stronie internetowej (w tym linku) i je przynieść na spotkanie.
  6. Do chrztu dziecka trzeba zakupić świecę (można ją nabyć w naszej parafii). Trzeba zakupić „białą szatkę do chrztu”. (Może to być kawałek białego płótna, czy białe ubranko, koszulka dziecka).
  7. Rodzice, którzy chcą ochrzcić w Polsce  dziecko urodzone w Danii powinni uczestniczyć w katechezie przygotowującej do Sakramentu Chrztu Świętego.  Mają przyjść ze swoimi dokumentami osobistymi (polskimi lub duńskimi) i umówić się na spotkanie z Proboszczem pod numer 27651069.  Po katechezie otrzymają takie pozwolenie na ochrzczenie dziecka w Polsce.
  8. Rodzice chrzestni: – są to osoby, które mają być drugimi rodzicami. Na rodziców chrzestnych wybierajmy osoby nam bliskie, które mogą pomóc rodzicom w wychowaniu katolickim dziecka, jak również we wzroście duchowym dziecka. Mają to być „dobrzy chrześcijanie”, czyli: wierzący, praktykujący, mający bierzmowanie, i przystępujący do Sakramentu Pokuty i Eucharystii. Może to być osoba zamężna, czy żonata, oczywiście mających Sakrament Małżeństwa. Może to być panna, czy kawaler spełniający wyżej podane wymogi. Mają przynieść swój dokument osobisty (polski lub duński). Kandydaci na rodziców chrzestnych, przyjeżdżający z Polski, lub innego kraju, mają przywieź zaświadczenie od swojego proboszcza. Nie mogą być rodzicami chrzestnymi osoby niewierzące, niepraktykujące, nie mające bierzmowania, czy mieszkające w związku partnerskim!
  9. W wypadku, kiedy obojga rodzice są katolikami, oboje rodzice chrzestni mają być katolikami i spełniającymi powyższe wymogi. (może być inne narodowości, ale katolikiem). W wypadku, kiedy jedno z rodziców jest katolikiem a drugie protestantem, jedno z rodziców chrzestnych musi być katolikiem, spełniającym powyższe wymogi, i bierze całą odpowiedzialność za katolickie wychowanie dziecka, zaś drugi rodzic chrzestny, może być protestantem. Nie musi uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej.
  10. Osoby, które chcą być rodzicami chrzestnymi w Polsce, czy w innym kraju, spełniające powyższe wymogi, mają uczestniczyć w katechezie przygotowawczej do Sakramentu Chrztu Świętego .  Mają przynieść swój dokument osobisty (polski lub duński). Po  katechezie otrzymają takie pozwolenie.

 

Zainteresowani powinni zgłaszać się mailowo lub telefonicznie przynajmniej miesiąc wcześniej mailowo: wpodlach@wp.pl, lub telefonicznie: 2765 1069

Wszelkie zapytania proszę kierować do:

O. Wiesława Podlacha   CSsR

Proboszcz Parafii św. Anny w Kopenhadze