SAKRAMENT POJEDNANIA – SPOWIEDŹ

Jako, że każdy człowiek jest słaby i popełnia na co dzień grzechy, więc potrzebuje przebaczenia Bożego i pojednania z Bogiem i ludźmi.

Grzech – to świadome i dobrowolne przekroczenie Przykazań Bożych czy Przykazań Kościelnych.

Grzechy mogą być: ciężkie (śmiertelne), lub lekkie (powszednie), w zależności od materii i intencji. To ma wyznaczyć nasze dobrze uformowane sumienie. Kiedy popełniamy grzechy lekkie, powszednie, po odmówieniu aktu pokuty na początku Mszy św. możemy przystąpić do Komunii św. Jeżeli popełnimy grzech ciężki, nie powinniśmy przystępować do Komunii św. ale najpierw przystąpić do Sakramentu Pokuty, do Spowiedzi.

Można popełniać grzechy: myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem.

Do spowiedzi należy przygotować się, wypełniając pięć warunki dobrej spowiedzi:

Rachunek sumienia – czyli przypomnienie sobie grzechów ciężkich(ilość) i lekkich. Można go zrobić według Dziesięciu Przykazań Bożych, Dwóch Przykazań Miłości, lub w innym kluczu. Są różne projekty Rachunków Sumienia. Najważniejsze, aby dobrze przygotować się do tego sakramentu.

Żal za grzechy – trzeba szczerze żałować za wszelkie popełnione grzechy, za popełnione zło. Bez szczerego żalu za popełnione grzechy, spowiedź jest nieważna. Trzeba nam szczerze żałować za popełnione grzechy, za dokonane zło.

Mocne postanowienie poprawy – czyli chęć porzucenia popełnionych grzechów(szczególnie ciężkich) i podjęcia nowego życia. Kto nie chce zerwać z grzechem(osoby żyjące w konkubinacie, bez sakramentu małżeństwa), nie mogą otrzymać rozgrzeszenia. Podobnie osoby, które nie chcą zerwać z popełnianym grzechem (nałogi: alkoholizmu, narkotyków, kradzieży, korupcji, molestowania nieletnich, uzależnienia pornograficznego, nienawiści, gniewu i zawiści do drugich, czy inne), nie mogą otrzymać rozgrzeszenia, jeśli nie zdeklarują zerwania ze swoim postępowaniem.

Szczera spowiedź – należy szczerze wyznać swoje grzechy przed kapłanem katolickim, który w imieniu Chrystusa może rozgrzeszenia z grzechów penitenta. Przystępując do Sakramentu Pokuty, należy pozdrowić spowiednika w sposób katolicki (Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Szczęść Boże). Robimy znak krzyża. Następnie, dobrze się jest przedstawić (ile mam lat, czy jestem kawalerem, czy zamężnym), itp. (Nie mówimy imienia, czy adresu). Potem wyznajemy grzechy, poczynając od ciężkich po lekkie. Na koniec mówimy: więcej grzechów nie pamiętam, za te i za wszystkie bardzo żałuję i proszę o rozgrzeszenie i pokutę. Po wysłuchaniu pouczenia spowiednika, czekamy na rozgrzeszenie i nadanie pokuty. Na koniec dziękujemy spowiednikowi – Bóg zapłać.

Pokuta – za każdy grzech, za każde wyrządzone zło, tak w prawie Bożym, jak i w prawcie świeckim, trzeba wynagrodzić, rekompensować. Na koniec spowiedzi kapłan wyznacza nam pokutę, która jest symboliczna w stosunku do popełnionych grzechów. My możemy nałożyć swoją, osobistą pokutę za nasze grzechy, modlitwy, post, umartwienia, czy dobre uczynki, pielgrzymki, itp. Jeśli nie wypełnimy pokuty za nasze grzechy tu na ziemi, to będziemy musieli ją wypełnić w wieczności, w czyścu.

Spowiedź – Sakrament Pokuty, Pojednania : ­– w Polskiej Misji Katolickiej odbywa się:

– W każdą niedzielę od godz. 11.00 do 11.45.

– W każdy Pierwszy Piątek miesiąca od godz. 17.30 do 18.30.

– Pól godziny przed innymi Mszami św. w ciągu tygodnia.

– Można się też umówić z kapłanem na prywatną spowiedź w tygodniu.

– Do chory, można wzywać kapłana w każdej porze dnia.

Dodatkowe wyjaśnienia odnośnie Sakramentu Pokuty, Spowiedzi:

– Do spowiedzi powinniśmy przystępować za każdym razem, kiedy upadniemy, popełnimy grzech ciężki.

– Dla osób świeckich zaleca się spowiedź co miesiąc, np. z okazji Pierwszych Piątków Miesiąca.

– Osoby, które nie wypełniły poprzedniej pokuty, lub zataiły, albo zapomniały wyznać jakiś grzech ciężki, mają to wyznać na początku spowiedzi.

– Kto dopuścił się zabójstwa drugiej osoby, lub dokonał aborcji, popada w ekskomunikę, czyli wyłączenie z Kościoła Chrystusowego, może otrzymać rozgrzeszenie spowiadając się tylko przed biskupem, czy kapłanem, który ma takie pozwolenie od biskupa.

– Osoby, które pozytywnie doradzały osobie dokonanie aborcji (kiedy ta dokonała aborcji), lub współpracowały z zabójcą w dokonaniu morderstwa, popadają w ekskomunikę, i pozostają wyłączeni z Kościoła Katolickiego i mogą otrzymać rozgrzeszenie spowiadając się tylko przed biskupem, czy kapłanem, który ma takie pozwolenie od biskupa.

– Każda osoba, która pozytywnie przyczyniła się do grzechu innej osoby, lub nie upomina grzeszącego, lub popiera osobę, która przedstawia niezgodny z nauką Kościoła projekt polityczny, także bierze ciężar tego grzechu, jako grzech cudzy.

Róbmy wszystko, aby nie grzeszyć, a jeśli upadniemy, przystępujmy jak najszybciej do Sakramentu Pokuty, Spowiedzi.