Home > Uncategorized > OTWARCIE KOŚCIOŁA ŚW. ANNY

Kościół św. Anny znów otwarty.

W kościele obowiązują pewne zasady, do których prosimy się dostosować.

 • Ograniczenie liczby wiernych do ok.100. NIE MA JEDNAK REJESTRACJI LUB NABYWANIA BILETÓW na najbliższą niedzielę. Osoby starsze lub chore prosimy o pozostanie w domu. Msza św. w sobotę o g.18.30 odprawiana jest wg liturgii niedzielnej i najczęściej jest na niej mniej ludzi. Dlatego zachęcamy do uczestniczenia we mszy św. także w ten dzień, by wszyscy wierni mogli uczestniczyć we mszy św.
 • Wszyscy musimy zachowywać minimum 1 metr odległości wchodząc i wychodząc z kościoła, a także w czasie procesji do Komunii św.
 • Zajmujemy tylko wyznaczone miejsca w ławkach (po trzy lub dwie osoby). Są zaznaczone odpowiednim znaczkiem. Rodziny oczywiście mogą siedzieć razem.
 • Nie używamy śpiewników, bo teksty będą wyświetlane na ekranie.
 • KOMUNIĘ ŚW. przyjmujemy na stojąco i na rękę podchodząc przez środek kościoła w dwóch rzędach i rozchodząc się na lewą i prawą stronę.
 • ZNAK POKOJU przekazujemy sobie poprzez ukłon głowy i uśmiech.
 • MSZE ŚW. NIE BĘDĄ JUŻ TRANSMITOWANE na Facebooku.
 • Dla zachowania bezpieczeństwa SPOWIEDŹ będzie się odbywać tylko w większych niż zamknięty konfesjonał pomieszczeniach. Będzie to kaplica i pokój z tyłu kościoła. W niedzielę spowiedź tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dni, w których będzie sprawowany sakrament pokuty: piątek 22.05. g. 19.00-20.00; Piątek 29.05. g. 18.00-20.00; Pierwszy Piątek Miesiąca 5.06. od g.17.45
 • Wszyscy sami dbamy o higienę i dezynfekcję, mimo, że płyny będą także udostępnione w kościele.
 • Od nas zależy przyszłość naszego kościoła. Od nas zależy duchowy i fizyczny powrót. Będzie on dla niektórych bardzo trudny. Wspierajmy poprzez modlitwę naszych kapłanów i pomocników kościoła, otoczmy opieką tych, którzy źle znoszą czas izolacji, zaprośmy ich już do kościoła. Wesprzyjmy finansowo wydatki kościelne poprzez złożenie ofiary lub MOBILE PAY 27651069.
 • PIELGRZYMKA do Åsebakken i PROCESJA Bożego Ciała zostają odwołane.