Home > Podstawowa > Ogłoszenia – nd. 26 lipca 2020

SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

26 lipca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Trwa czas wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy tych, którzy pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy mają radosne wakacje. Pamiętajmy o pracy rolników podczas żniw, szanujmy ich trud.

2. Dzisiaj wspominamy też rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joachima i Annę. Byli oni dziadkami Pana Jezusa, dlatego zachęcamy w tym dniu do serdecznej modlitwy za naszych dziadków: żyjącym wypraszajmy Boże błogosławieństwo, a zmarłym – wieczne szczęście w niebie. Święta Anna jest patronką naszego kościoła. Odpust w naszej parafii z racji wakacji jest przeniesiony na miesiąc wrzesień.

3. W sobotę rozpoczyna się sierpień, miesiąc w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych. Od wielu lat jesteśmy zachęcani do szczególnej wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu. Spróbujmy to uczynić i w tym roku, abyśmy poprzez nasze wyrzeczenie przyczyniali się do wyzwolenia wielu naszych rodaków z nałogu. Również w tym dniu wspominamy założyciela naszego Zgromadzenia – Redemptorystów – Św. Alfonsa Marię Liguorii.

4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Matki. Podczas pierwszo-sobotniego nabożeństwa powierzymy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Msza św. w języku polskim o godz. 18. 30 i modlitwa różańcowa.

5. W sobotę, 1 sierpnia, mija 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć.

6. W przyszłą niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii.
  • 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański.
  • 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.

***

Z wartościami religijnymi można się spotkać w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest niespodzianka. Ewangeliczny Skarb leży na drodze, a wędrujący człowiek mając na uwadze swój własny cel podróży przypadkowo go dostrzega. Chwila spotkania z tym bogactwem decyduje o dalszym życiu człowieka. Drugi sposób dotarcia do religijnych wartości to żmudne poszukiwanie. To stopniowe doskonalenie i powiększanie bogactwa. Człowiek ochrzczony w dzieciństwie z reguły staje na tej drugiej drodze spotkania z wielkimi wartościami. Musi ich szukać i zdobywać. Musi przeprowadzać „transakcje” z samym Bogiem, gdyż On daje siebie w zamian za wszystkie inne wartości. Poszukujmy w naszym życiu tego, co najważniejsze.