Home > Podstawowa > Ogłoszenia – nd. 2 sierpnia

OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

2 sierpnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Rozpoczęliśmy sierpień. To miesiąc dla nas szczególny tak pod względem religijnym, jak i historycznym. W tym miesiącu ze wszystkich stron Polski i Europy tysiące pielgrzymów zdążają na Jasną Górę. Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud wyjścia na pątnicze szlaki.

2. Po Mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca.

3. W dzisiejszą niedzielę przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka z Asyżu. Przypominam, że warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim modlitwy przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

4. We wtorek, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona proboszczów. Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich posługę oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie także z naszej wspólnoty parafialnej.

5. W czwartek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Msza Święta wynagradzająca ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.30 a po Mszy św. Nabożeństwo Pierwszopiątkowe i Adoracja Najświętszego Sakramentu.

W tym tygodniu patronujE nam:

  • 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo życia.

         Często wielu ludzi dotkniętych bolesnym doświadczeniem mówi: dlaczego Pan Bóg tak mnie karze, poszukują tego w czym zawinili. Jednak bolesne doświadczenie wcale nie musi być karą. Utrapienie czy ucisk, ani też żadna inna okoliczność naszego życia nie jest dowodem oddalenia od nas Bożej miłości, jak poucza nas o tym Sw. Paweł w swoim liście do Rzymian. Gdy przychodzi trudne doświadczenie pomyślmy raczej jakie dobro możemy wyprowadzić z tego doświadczenia. A jeśli będąc przygnieceni i o tym nie potrafimy myśleć –  w swoim cierpieniu powierzmy się Bogu w ufnej modlitwie.