Ogłoszenia duszpasterskie

04 Mar

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 5.03.2017

In Uncategorized by admin 3 / 4 marca 2017 / 0 Comments
 1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
 2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 18:30 celebrujemy nabożeństwo drogi krzyżowej, a w niedziele – przed Mszą Św. o godz. 11:40 śpiewamy gorzkie żale. W kościele św. Antoniego również przed mszą. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
 3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji (a te rozpoczniemy w tym roku w 5 Niedzielę Wielkiego Postu) można uzyskać odpust zupełny.
 4. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
 5. W poniedziałek spotkanie dla młodzieży z grupy PODAJ DALEJ, we wtorek próba chóru, w piątek spotkanie dla bierzmowanych a w sobotę zajęcia dla dzieci. Wieczorem msza św. w intencji Ojczyzny i dzieł powstałych przy radio Maryja a po mszy św. spotkanie Rodziny Radia Maryja.
 6. W gazetce znajduje się orientacyjny program rodzinnej pielgrzymki do Polski a po mszy zapraszamy zainteresowanych pielgrzymką do Fatimy. W kaplicy spotkanie z rodzicami pierwszokomunijnymi. Również po mszy św. z racji 1. Niedzieli zmiana tajemnic różańcowych.

PO mszy św. zapraszamy na kawę do małej Sali.

 

25 Lut

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26.02.2017

In Uncategorized by admin 3 / 25 lutego 2017 / 0 Comments
 1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest Dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Dlatego na dużej Sali odbywa się wspólne świętowanie dla całych Rodzin.
 2. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.
 3. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msza Święta (w trzech językach) tego dnia o godz.18:30. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
 4. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
 6. W tym tygodniu przypada, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Przyjdźmy do świątyni na przeżycie Drogi Krzyżowej o godz. 18:30. Po Drodze Krzyżowej odbędzie się Msza Św., wystawienie Najświętszego Sakramentu i całonocne czuwanie. Początek, tego czuwania poprowadzi młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania. W tym dniu okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. od godz. 17.30. W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami.
 7. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.
 8. Za tydzień po Mszy Św. o godz. 12:00 zapraszamy Rodziców dzieci pierwszokomunijnych na spotkanie. W tym samym czasie odbędzie się także spotkanie informacyjno-organizacyjne dla chętnych, którzy chcą pojechać/polecieć na pielgrzymkę do Fatimy na jesieni tego roku.

PO mszy św. zapraszamy na kawę do małej Sali.

19 Lut

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02.2017

In Uncategorized by admin 3 / 19 lutego 2017 / 0 Comments
 1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.
 2. We wtorek próba chóru.
 3. W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
 4. Zapraszamy na Parafialne święto FASTELAVN, które odbędzie się za tydzień 26 lutego. Msza św. z udziałem całych rodzin o g.10.00 po duńsku a potem wspólna zabawa dla dzieci na dużej Sali. Więcej info na plakatach, naszej stronie internetowej oraz facebook-u.
 5. W przyszłą Niedzielę – 26 lutego będziemy gościć w naszej parafii o. Piotra Koźlaka CSsR. Podzieli się on z nami swoimi przemyśleniami odnośnie Wielkiego Postu, abyśmy dobrze weszli w ten szczególny czas.
 6. W tym roku na jesieni chcemy zorganizować pielgrzymkę do Fatimy z racji oczywistych – 100 lecie objawień. Spotkanie organizacyjno-informacyjne odbędzie się w niedzielę – 5 marca po Mszy Św., zapraszam. W te niedzielę odbędzie się zebranie rodziców pierwszokomunijnych.
 7. W piątek spotkanie dla bierzmowanych a w sobotę zajęcia dla dzieci.

W tym tygodniu patronuje nam:

23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169 (wspomnienie obowiązkowe).

PO mszy św. zapraszamy na kawę do małej Sali.

11 Lut

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 12.02.2017

In Uncategorized by admin 3 / 11 lutego 2017 / 0 Comments
 1. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.
 2. Każdego 13 – go dnia miesiąca zapraszam na Mszę Św. i Nabożeństwo Fatimskie o g. 18.30. W tym miesiącu ten dzień przypada w poniedziałek.
 3. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.
 4. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.
 5. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia. Tutaj w tym miejscu przypominam o kursie dla narzeczonych, który rozpoczniemy 18 lutego o godz. 16:00.
 6. We wtorek próba chóru.
 7. W środę – 15 lutego, zapraszam na Mszę Św. i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia połączone z ucałowaniem relikwii Św. Faustyny.
 8. Dzieci i młodzież nie mają zajęć ze względu na ferie zimowe a już dziś zapraszamy na wspólne parafialne święto FASTELAVN, które odbędzie się 26 lutego. Familiemesse o g.10.00 po duńsku a potem wspólna zabawa dla dzieci na dużej Sali. Więcej info na plakatach i www.polskamisjakatolicka.dk i facebooku.

PO mszy sw. zapraszamy na kawę do małej Sali.

05 Lut

OFIAROWANIE PAŃSKIE V NIEDZIELA ZWYKŁA 5.02.2017

In Uncategorized by admin 3 / 5 lutego 2017 / 0 Comments
 1. Dzisiaj w Danii przeżywamy Święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Niech przyniesione przez was świece zwane gromnicami, przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominają o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

 2. Każda niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

 3. Bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie się specjalne błogosławieństwo połączone z prośbą o zachowanie od chorób gardła i języka. Nie wszyscy mogli być w kościele w piątek, kiedy wspominaliśmy Św. Błażeja i modliliśmy się o zdrowie gardła i dobrego korzystania z daru mowy za jego wstawiennictwem. Po tym błogosławieństwie odbędzie się zmiana tajemnic różańcowych a w kaplicy spotkanie ministrantów.

 4. Jutro w poniedziałek o g. 18.00 spotkanie grupy PODAJ DALEJ, tym razem zapraszamy na spotkanie z Biblią. Natomiast przez następne dwa tygodnie spotkań nie będzie.

 5. Nie będzie również próby chóry we wtorek.

 6. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu Maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata. W naszym kościele po Mszy Świętej wieczornej nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu i modlitwy różańcowej natomiast będzie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych tym, którym jest on potrzebny…Pamiętajmy, że jest to Sakrament umocnienia… Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.

 7. Kolejny Kurs Przedmałżeński rozpoczynamy w sobotę – 18 lutego o godz. 16:00 w Sali Św. Klemensa.

28 Sty

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29.01.2017

In Uncategorized by admin 3 / 28 stycznia 2017 / 0 Comments

 

 

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 29 stycznia 2017

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami. Dzisiaj także wspominamy św. Ansgara, Patrona Danii i Szwecji. Jego działalność misjonarską można porównać do św. Wojciecha w Polsce, ponieważ dzięki niemu kraje na Północy stały się katolickim. Wstawiennictwu więc sw. Ansgara polecajmy księdza biskupa i cały kościół w Danii.
 2. W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu – zgodnie z żydowskim prawem – w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Panu Bogu i złożyć ofiarę. W Danii to święto jest przeniesione na niedzielę, a więc zapraszam aby w przyszłą niedzielę przynieść ze sobą świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.
 3. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Panu Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej.
 4. Młodzież z grupy PODAJ DALEJ i wszystkich chętnych zapraszamy na kolejne spotkanie w jutro w poniedziałek na g. 18.00 do polskiej biblioteki. Kto chciałby wspólnie obejrzeć dobry film o tym, że jeśli ktoś odda Ci przysługę to podaj ją dalej i o nim podyskutować to niech czuje się zaproszony.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W naszym kościele Msza Św. o godz. 18:30, a godzine wcześniej możliwość spowiedzi. Nie ma w tym dniu katechezy do Bierzmowania, ale kandydaci są zaproszeni do kościoła. W tym dniu wspominamy także Św. Błażeja, z tej racji odbędzie się poświęcenie gardeł. Po Mszy Św. krótkie nabożeństwo, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy i całonocna adoracja.W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność.
 6. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.

 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

• 31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży (wspomnienie obowiązkowe);

• 3 II – św. Błażej, biskup i męczennik z IV wieku, jego pomocy wzywamy w chorobach gardła (wspomnienie dowolne); tego samego dnia św. Oskar (801-865), biskup, benedyktyn, misjonarz Skandynawii, patron Szwecji (wspomnienie dowolne)

15 Sty

II NIEDZIELA ZWYKŁA 15.01.2017

In Uncategorized by admin 3 / 15 stycznia 2017 / 0 Comments
 1. Księdzu Prymasowi składamy serdeczne Bóg zapłać, za obecność, za przewodniczenie Eucharystii, za wygłoszone Słowo Boże, za umocnienie ducha nas wszystkich tutaj mieszkających w Danii. Bezpośrednio po Mszy Św. zapraszamy do Sali Św. Alfonsa na Jasełka. Przypominamy jednocześnie, że dziś nie będzie mszy św. w kościele św. Antoniego.
 2. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. W tej grupie też my się znajdujemy. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.
 3. W trzecią środę miesiąca – 18 stycznia o godz. 18:30 Msza Św. i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i ucałowanie relikwii Św. Faustyny. Zapraszamy.
 4. W piątek – 20 stycznia o godz. 17:30 katecheza w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
 5. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.
 6. W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
 7. 21 stycznia 2017 r. po Mszy Św. w polskiej bibliotece odbędzie się spotkanie opłatkowe przyjaciół Rodziny Radia Maryja.
 8. Spotkanie dla dzieci prowadzone przez grupę KOOL KIRKE odbędzie się w niedziele 29.01. 2017 g.11-12 w Sali św. Alfonsa.
 9. W każdą sobotę Służba Liturgiczna jest zaproszona na salę gimnastyczną do szkoły św. Anny na godz. 20:00.

Dziś wyjątkowo nie będzie kawy, ale wszystkich zapraszamy na wyjątkowe jasełka w oparciu o powieść Romana Branstaettera JEZUS Z NAZARETU.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 17 I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, słynny pustelnik, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej (wspomnienie obowiązkowe);
 • 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, tak zwanych sercanek (wspomnienie obowiązkowe);
 • 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku (wspomnienie obowiązkowe).
07 Sty

CHRZEST PAŃSKI 8.01.2017

In Uncategorized by admin 3 / 7 stycznia 2017 / 0 Comments
 1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.
 2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Dlatego dzisiaj odnawialiśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne, dziękując za dar dziecięctwa Bożego, uświadamiając sobie naszą odpowiedzialność za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.
 3. W piątek – 13 stycznia Msza Św. o 18:30 i po niej nabożeństwo fatimskie. Przed mszą św. spotkanie bierzmowanych o g. 17.30.
 4. W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru.
 5. W sobotę msza św. za Ojczyznę, Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe.
 1. W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W tym dniu będziemy gościć w naszej parafii ks. Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka oraz naszego bp Czesława Kozona. Bedzie to okazja do dziękczynienia Bogu za wszystkie wielkie wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce w roku 2016. Po Mszy Św. na dużej sali odbędą się Jasełka. NIE BĘDZIE W TYM DNIU MSZY ŚW. O 17:30 W KOŚCIELE PW. ŚW. ANTONIEGO.
 2. W tym tygodniu w Domu Św. Anny będziemy rozprowadzać za przysłowiowy „grosz”, używane ale w całkiem dobrej kondycji lodówki, krzesła, ławki, stoły… Proszę się kontaktować z p. Jerzym Czopikiem..

 

01 Sty

NOWY ROK 1.01.2017

In Uncategorized by admin 3 / 1 stycznia 2017 / 0 Comments

uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

 1. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.
 2. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msza Święta o godz. 18:30.

Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. Nie ma w tym dniu Katechezy przed Bierzmowaniem, ale przygotowujący się przychodzą do Kościoła, bo jest to również I piątek miesiąca. Spowiedź od g. 17.30 a po mszy św. całonocna adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy.

 1. W I SOBOTĘ MIESIĄCA spotykamy się o g.18.30 na mszy św. i nabożeństwie ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
 2. Rozpoczęła się wizyta duszpasterska, zwana kolędą. Niech odwiedziny kapłana w naszym domu staną się okazją do dania świadectwa naszej wiary, jak też do braterskiego spotkania całej rodziny ze swoim duszpasterzem.
 3. Przypominamy, że 15 stycznia będziemy gościć w naszej parafii ks. Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka oraz naszego bp Czesława Kozona. Bedzie to okazja do dziękczynienia Bogu za wszystkie wielkie wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce w roku 2016.
 4. U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

 

W tym tygodniu patronują nam:

2 I – św. Bazyli Wielki i św. Grzegorz z Nazjanzu, biskupi i doktorzy Kościoła żyjący w IV wieku (wspomnienie obowiązkowe).

23 Gru

BOŻE NARODZENIE 25.12.2016

In Uncategorized by admin 3 / 23 grudnia 2016 / 0 Comments
 1. W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój i miłość.
 2. Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, niestety, zanikający już w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą nie tylko z głośników radiowych i telewizyjnych, ale przede wszystkim z naszych serc.
 3. Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, Msza Święta w języku polskim o godz. 12:00. W liturgii Kościół czci św. Szczepana, pierwszego męczennika, który przypomina, że prawda o Zbawicielu warta jest każdej, nawet największej ofiary. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Nie będzie dzisiaj Mszy Św. w kościele Św. Antoniego.
 4. Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta. We wtorek, 27 grudnia, wspominamy św. Jana Apostoła, największego teologa wśród Ewangelistów. W środę, 28 grudnia, wspominamy św. Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych. W piątek, 30 grudnia, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny – niech będą Bogiem silne i promieniujące wiarą. Zapraszam w tym dniu na Mszę Św. o godz. 18:30.
 5. Jeszcze w tym tygodniu – w sobotę – zakończymy rok kalendarzowy 2016. Był on brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, radowaliśmy się 1050. rocznicą chrztu Polski, gościliśmy młodą cząstkę Kościoła powszechnego podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wyjątkowego gościa – Ojca Świętego Franciszka. Mamy za co dziękować, ale mamy również za co przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o opiekę na naszą niepewną przyszłość, dlatego bardzo serdecznie zapraszam na Eucharystię i specjalne nabożeństwo o godz.15:30. Nie będzie Mszy Św. o 18:30. Natomiast wieczorem organizujemy Zabawę Sylwestrową. Jeszcze można się zapisać u Pani Lucyny Sobota albo u o. Sławka w zakrystii. Wpisowe na „Sylwestra” wynosi 150dkk na pokrycie kosztów przygotowania oraz każdy przynosi „coś” do stołu po wcześniejszym ustaleniu z p. Lucyną. Numer telefonu do p. Lucyny: +45 20 76 69 79. Zabawa Sylwestrowa, w której mogą wziąć udział całe rodziny wraz z dziećmi rozpocznie się o godz. 18:30.
 6. W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. W zakrystii można jeszcze zgłaszać chęć przyjęcia księdza – o. Sławka. Kolęda ma służyć przede wszystkim lepszemu wzajemnemu poznaniu się. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej parafii.

7.W poniedziałek 2 stycznia NIE MA katechezy dla rodziców i chrzestnych.

 1. Już dzisiaj pragnę ogłosić, że 15 stycznia będziemy gościć w naszej parafii ks. Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka oraz naszego bp Czesława Kozona. Bedzie to okazja do dziękczynienia Bogu za wszystkie wielkie wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce w roku 2016. oraz obejrzeć JASEŁKA.