NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 11.06.2017

  1. Dzisiaj, w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej.
  2. W najbliższy czwartek, 15 czerwca, będziemy celebrować Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Po Mszy Św. o godz. 19:00 z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościoła na nasz parking. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w tej procesji będzie publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny.
  3. Zasługujesz, aby być kochanym” – pod takim tytułem 17 czerwca w sobotę od 9:00 – 16:30 odbędzie się seminarium duchowe w języku angielskim. Odbędzie się ono w dużej sali Św. Alfonsa (darmowe śniadanie oraz lunch). Zapraszam chętnych do skorzystania.
  4. W następną niedzielę 18 .06. zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na msze św., w czasie której podziękujemy za cały rok katechetyczny.
  5. Jak nietrudno zauważyć, dzięki waszym ofiarom korzystamy z nowego nagłośnienia w naszym kościele, ufam, że będzie nam służyć długie lata. Wielkie Bóg zapłać!!!

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), prezbiter i doktor Kościoła, do którego tak chętnie zwracamy się w różnych potrzebach (wspomnienie obowiązkowe);
  • 14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu w Dachau (wspomnienie obowiązkowe);
  • 17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; to on uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb” (wspomnienie obowiązkowe).