All posts in Uncategorized

07 Kwi

2. NIEDZIELA WIELKANOCNA 8.04.2018

In Uncategorized by admin 3 / 7 kwietnia 2018 / 0 Comments

 

 1. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Dzisiaj o godz. 1000 ks. Sigurd celebrował swoją pierwszą Mszę Św. prymicyjną, za chwilę udzieli nam błogosławieństwa prymicyjnego. Wypraszajmy dla niego Boże błogosławieństwo na drodze kapłaństwa.
 2. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną… Wspieramy dzieła Caritas. Zachęcamy także do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.
 3. Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte o godz. 1830. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców.
 4. We wtorek, 10 kwietnia, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej polecimy Bogu tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, oraz będziemy modlić się w intencjach naszej Ojczyzny. Msza Św. koncelebrowana w tej intencji odbędzie się o godz. 1830. Zapraszam wszystkich, komu czas pozwoli…
 5. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną. I również Msza Św. w języku polskim będzie celebrowana o godz. 1300 z tej racji, że wcześniej odbędzie się Bierzmowanie.
 6. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

Chrześcijanin „zrodzony z Boga” wierzy i „zwycięża świat”

 

Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Celebracja drugiej niedzieli wielkanocnej jest jednocześnie świętem Miłosierdzia Bożego. Święto to nie ma jednak swojego bezpośredniego wyrazu w tekstach Lekcjonarza i Mszału. Należy zatem pamiętać, aby nie narzucać tekstom świętym jakichś „zewnętrznych” idei. Tematykę miłosierdzia należy raczej wkomponować w podstawową wymowę liturgii tej niedzieli zwanej już od starożytności Niedzielą Białą. Miłosierdzie zatem jest jedynie dodaniem pewnego znaczenia do celebracji dnia. Podstawowym tematem tych tekstów świętych jest wiara w zmartwychwstałego Pana. Jest to zarazem wiara w Pana, który ma przebite ręce i bok, będące najwyższym znakiem Bożego miłosierdzia (…).

Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin w Eucharystii doświadczył mocy zmartwychwstania, doświadczył mocy Chrystusowego Ducha. W ten sposób wzmocnił swoją wiarę, która pomaga mu „zwyciężać świat” (drugie czytanie). Chodzi tu o zwycięstwo nad „starym światem” grzechu, światem egoizmu oraz nad „starym światem” kłamstwa szatana, który prowadzi człowieka do życia bez Boga, poza Bogiem lub przeciw Bogu.

 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018

 

 

25 Mar

NIEDZIELA PALMOWA 25.03.2018

In Uncategorized by admin 3 / 25 marca 2018 / 0 Comments

 

 1. Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.

 

 1. Dzisiaj po Mszy Św. spotkanie ministrantów żeby przygotować Liturgię Wielkiego Piątku. Natomiast próba ministrantów na Liturgię Wielkiego Czwartku i Wielkiej Soboty odbędzie się w poniedziałek – 26 marca o godz. 1400. Spotkanie w salce ministrantów.

 

 1. W Wielki Wtorek – 27 marca w naszej katedrze biskup ordynariusz wraz z kapłanami podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 1700 dokona poświęcenia oleju krzyżma do sprawowania sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, święceń kapłańskich i oleju chorych do namaszczenia chorych.

 

 1. W środę po godz. 1900 musimy przygotować Świątynię i jej obejście do Świąt. Dlatego zapraszam, komu czas pozwoli, żeby się zaangażować w jej przygotowanie. Bądźmy odpowiedzialni za to miejsce…

 

 1. Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszamy na Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa – o godz. 1700, a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem. Liturgia ta będzie w 3 językach.

 

 1. W Wielki Piątek – w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu – o godz. 1700 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem krzyża i Komunią św. Po jej zakończeniu, odśpiewamy Gorzkie Żale i, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim. Zachęcamy do wpisywania się na wyłożonych z tyłu kościoła kartkach z godzinami adoracji/czuwania.
 2. W Wielką Sobotę, przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do grobu za dzieło odkupienia. Błogosławieństwo pokarmów o pełnych godzinach od 900 do 1400 na dużej Sali Św. Alfonsa. W Kościele pw. Św. Antoniego o gdzi. 1000 i 1100 i w kościele pw. Św. Mikołaja w Hvidovre o godz. 1200.

 

 1. Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 2000 od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej przed kościołem. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgię dopełni w niedzielny poranek o godz. 700 radosna procesja rezurekcyjna. Msza Św. rezurekcyjna wraz z procesją będzie w języku polskim. Zapraszam chętnych do niesienie baldachimu, figury Jezusa Zmartwychwstałego oraz Paschału. Triduum Paschalne trwa do niedzielnego wieczoru.

 

 1. Od Wielkiego Piątku rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

 

 1. Tylko z oczyszczonym sercem można w pełni przeżywać pamiątkę zbawczych tajemnic: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dlatego zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty. Spowiadać będziemy w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek, po Liturgii.

 

 1. W tym roku ze względu na Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia został przeniesiony na 9 kwietnia.

 

 1. W październiku jest planowana 8 dniowa pielgrzymka do Ziemi Świętej. Zapisy u p. Grażyny albo u mnie do 15 kwietnia. Przy zapisywaniu przynosimy ksero paszportu oraz 3200 dkk i 200 dolarów. Ilość miejsc ograniczona….

 


Niedziela Palmowa

 

„To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie, który uniżył samego siebie”

Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: W liturgii Niedzieli Palmowej obecne są dwa podstawowe aspekty Paschy: mesjanistyczny wjazd Jezusa do Jerozolimy, jako zapowiedź i figura triumfu zmartwychwstania, oraz pamiątka męki Pańskiej, która zaowocuje wyzwoleniem ludzkości z grzechu i śmierci. Tego dnia wierzący mogą razem z Chrystusem przebywać duchową wędrówkę do Jerozolimy, aby tam razem z Nim umrzeć i zmartwychwstać w „tu i teraz” celebracji liturgicznej. Należy pamiętać, że krzyż jest już oświetlony światłem zmartwychwstania i nabiera nowej perspektywy (…).

Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii nie tylko przypominamy, lecz także uobecniamy wydarzenia odsłonięte w słowie Bożym. To „tu i teraz” „dla nas i dla naszego zbawienia” aktualizuje się męka, śmierć i chwała Pana. „Pod eucharystycznymi postaciami chleba i wina kontemplujemy i przyjmujemy umęczone, a zarazem uwielbione Ciało Pana oraz Jego Przenajświętszą Krew, przelaną za nas na krzyżu” (B. Mokrzycki).

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018

18 Mar

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18.03.2018

In Uncategorized by admin 3 / 18 marca 2018 / 0 Comments
 1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.
 2. Jutro przypada Uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła. Na uroczystą Mszę Świętą z zawierzeniem mężów i ojców św. Józefowi zapraszamy o godz. 1830.
 3. W najbliższą środę – 21 marca zapraszam 1830, na Mszę Św. o Bożym Miłosierdziu z racji trzeciej środy miesiąca.
 4. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 1830, a gorzkie żale w niedzielę 20 min przed rozpoczęciem Mszy Św..
 5. Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy. Pielęgnujmy ten piękny zwyczaj, już dzisiaj można nabyć palmę w zakrystii. Niech nie zabraknie ani jednej rodziny, która by przyszła bez tego symbolu. Za tydzień przed Mszą Św. o godz. 1200 zgromadzimy się przed kościołem, skąd wyruszy uroczysta procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
 6. Jesteśmy po rekolekcjach, ale gdyby jeszcze ktoś tego nie uczynił, to zachęcam do dobrej spowiedzi wielkanocnej, by nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalne.
 7. Niech św. Józef opiekuje się solenizantami i jubilatami rozpoczynającego się tygodnia.

 

W tym tygodniu patronujE nam:

19 III – św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun Pana Jezusa, patron Kościoła świętego.

 

10 Mar

4. WIELKIEGO POSTU 11.03.2018

In Uncategorized by admin 3 / 10 marca 2018 / 0 Comments
 1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. O. Jackowi już dziękujemy za przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych.
 2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 1830, a gorzkie żale w niedzielę 20 min. przed rozpoczęciem Mszy Św..
 3. We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.
 4. Gdyby ktoś chciał zaopatrzyć się w kartki świątczne, są one do nabycia w zakrystii.
 5. Podziękowania: „… W imieniu dzieci z Maganzo w Tanzanii i Sióstr tam pracujących, dziękujemy za hojność Waszych serc i życzliwość. Przekazaną przez s. Miriam ofiarę zebraną przez całą parafię Św. Anny, w której największy udział miała polska grupa zamierzamy przeznaczyć na dzieci ulicy z naszej parafii. W maju 2017 r. rozpoczęłyśmy budowę przedszkola, budynek w dalszym ciągu wymaga wykończenia, ale mamy nadzieję, że w maju tego roku przedszkole zacznie funkcjonować. Prowadzenie dzieła pomocy najuboższym w Maganzo, jest także Waszym dziełem, a nasze dzieci są również Waszymi dziećmi. Codziennie ogarniamy Was naszą wdzięczną modlitwą oraz życzliwą pamięcią…”

4 niedziela Wielkiego Postu

„Myśmy uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” i którą „rozlewa w sercach naszych przez Ducha Świętego”

 Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Na miłość Chrystusa chrześcijanin powinien odpowiedzieć wiarą, która ma charakter osobowy. Bóg bowiem nie daje nam czegoś, lecz ofiaruje nam własnego Syna. Wiara zatem jest powierzeniem się Bogu, jest odpowiedzią miłości na miłość. To nie ma być jakiś chłodny i wykalkulowany dar z siebie, lecz całkowite oddanie się Bogu. Tylko w ten sposób, poprzez taką wiarę, otrzymujemy darmowe zbawienie (drugie czytanie). To zbawienie jest życiem samego Boga udzielonym człowiekowi – trochę tak, jakby to krew samego Boga zaczęła płynąć w naszych żyłach. Nie chodzi tu więc o jakieś usprawiedliwienie i odnowienie, lecz o autentyczną nowość życia, która przemienia. Jezus przez śmierć na krzyżu przyjmuje nas do siebie i w kontakcie ze sobą przemienia, dając nam możliwość nowego życia, uzdalniając do „pełnienia dobrych czynów” (Ef 2, 10).

 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018

 

 

10 Lut

6. NIEDZIELA ZWYKŁA 11.O2.2018

In Uncategorized by admin 3 / 10 lutego 2018 / 0 Comments
 1. Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.
 2. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.
 3. Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.
 4. W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msza Święta w naszym kościele o godz. 1830 w 3 językach. Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.
 5. W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia Wielkiego Postu podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy obrzędu posypania głów popiołem.
 6. Już teraz zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej w piątki o godz. 1830, poźniej Eucharystia, a gorzkie żale w niedzielę przed Mszą Św. o godz. 1140.
 7. Chrystus przywracający nam czystość serca niech wspiera szczególnie solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

Bóg Ojciec przez Jezusa mocą Ducha oczyszcza nas i odnawia, uzdalniając do pomocy wykluczonym

 

Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin przemieniony przez Eucharystię został uzdolniony do życia w jedności z Bogiem i braćmi (…). Wychodząc z Eucharystii, wierzący „pozostaje pod działaniem Ducha” (Ga 6,1), a dostrzegając ludzi żyjących w izolacji, przychodzi im z pomocą. W ten sposób Duch Święty pobudza wierzących, aby w liturgii swego życia kierowali się zasadą solidarności społecznej, nazywaną także „przyjaźnią” lub „miłością społeczną”. Może tu chodzić o budowanie więzi między ludźmi niezależnie od ich pozycji społecznej, wykształcenia, pochodzenia itp.; o budowanie bardziej sprawiedliwego porządku społecznego; o rozwiązywanie konfliktów na drodze negocjacji. Jeszcze bardziej jednak chodzić tu powinno o udzielanie wykluczonym dóbr duchowych właściwych królestwu Bożemu, jak radość, pokój, nadzieja, miłość itp. (por. KKK 1939–1942) (…).

 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018

 

03 Lut

5. Niedziela Zwykła 4.02.2018

In Uncategorized by admin 3 / 3 lutego 2018 / 0 Comments
1. Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.
2. Zmiana Tajemnic Różańcowych po mszy św.
3. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Po Mszy Św., jeśli będą chętne osoby będzie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej. Zachęcam rodziny albo sąsiadów, aby pomogły chorym i starszym krewnym w dotarciu do świątyni.
4. Zbliżają się wybory do Rady Parafialnej, chętnych, którzy by chcieli kandydować do Rady, a którzy spełniają warunki proszę o zgłaszanie swoich kandydatur.
5. Po mszy św. zebranie z rodzicami dzieci komunijnych.
6. Solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych, a szczególnie zdrowia duszy i ciała.
 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 5 II – św. Agata (ok. 235-251), dziewica i męczennica z Katanii na Sycylii, patronka kobiet karmiących i w chorobach piersi.
• 6 II – św. Paweł Miki (1565-1597) i 25 Towarzyszy, pierwsi męczennicy na Dalekim Wschodzie, ukrzyżowani w Nagasaki w Japonii.
• 10 II – św. Scholastyka (zm. 547 r.), rodzona siostra i naśladowczyni św. Benedykta, założycielka żeńskich klasztorów benedyktyńskich.
16 Sty

2. NIEDZIELA ZWYKŁA 14.01.2018

In Uncategorized by admin 3 / 16 stycznia 2018 / 0 Comments

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 14 stycznia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boży, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia. Zapraszamy na Jasełka, bezposrednio po Mszy Św.
 2. Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za migrantów i uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób szczególny otoczyć modlitwą naszych rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim emigrantom.
 3. W środę – 17 stycznia, Kościół w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu. Dziękujemy Panu Bogu za wspólną wiarę objawioną na kartach Starego Testamentu. Zapraszam w tym dniu na Mszę Św. o Miłosierdziu, z racji 3 środy miesiąca.
 4. W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dzień Dziadka. Zapraszamy seniorów do wspólnej modlitwy ze swoimi wnukami.
 5. Przypominam, żeby nie zwlekać do ostatniej chwili z zapisaniem się na kolędę.
 6. W zakrystii są naklejki, które można nakleić na swoich drzwiach. Naklejki są w cenie 20 dkk wspieramy w ten sposób misje.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 17 I – św. Antoni (251-356), jeden z pierwszych pustelników w Egipcie, wyznaczający zasady tej formy życia pobożnego, nazwany Wielkim.
 • 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, asceta i wielki czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

KOMENTARZ

Duch otwiera serca wierzących tak, że uważnie słuchają słów Pana i pełnią Jego wolę

Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: „Tu i teraz” „znaleźliśmy Mesjasza”. Teraz, gdy uobecnia się Jego Pascha – Jego bycie Barankiem i Mesjaszem – otrzymujemy Ducha Świętego. Duch Święty przekonuje naszego ducha, abyśmy naśladowali Jezusowe pełnienie woli Ojca. W Jezusie ludzka wola szła zawsze za Jego boską wolą, nie opierając się jej, lecz podporządkowując się (por. KKK 475). Podobnie nasza wola wspierana mocą Ducha otrzymanego na Eucharystii może podporządkować się woli Ojca – to jest najważniejsze chrześcijańskie powołanie (…).

Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący wsparci mocą Ducha upodabniają się do Pana. Pełne upodobnienie dokonuje się „w drodze” – trzeba iść za Panem i naśladować Jego oddanie Ojcu. Tak naprawdę Pan mieszka „w drodze” i tylko będąc „w drodze”, można nawiązać z Nim osobową komunię przyjaźni (…).

 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018

07 Sty

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 7.01.2018

In Uncategorized by admin 3 / 7 stycznia 2018 / 0 Comments

 

 1. Gdy Chrystus przyjął chrzest od Jana w Jordanie, sam Bóg Ojciec dał świadectwo: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Każdy, kto przyjął sakrament chrztu św., staje się dzieckiem Bożym. Dzisiaj odnowiliśmy nasze przymierze z Bogiem, przypieczętowane łaską chrztu św.
 2. Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny obchód Bożego Narodzenia. Zgodnie z wielowiekową tradycją czas świątecznych dekoracji i śpiewania kolęd przedłużamy do święta Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego. Klimat świąteczny jeszcze będzie przez nas podtrzymywany, w niedzielę – 21 stycznia na Mszach Św. pani Anna Raieva ze Lwowa będzie jeszcze śpiewać kolędy.
 3. W przyszłą niedzielę 14 stycznia przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Już dzisiaj zachęcamy do modlitwy w intencjach ludzi, którzy z różnych powodów opuścili swój rodzinny kraj i szukają lepszego życia na obcej ziemi.
 4. Również w przyszłą niedzielę zapraszamy na Jasełka, które się odbędą bezpośrednio po Mszy Św.
 1. Przypominam, żeby nie zwlekać do ostatniej chwili z zapisaniem się na kolędę.

 

Chrześcijanin usynowiony przez Ojca w Duchu Świętym na wzór Jezusa

 

Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Chrzest Jezusa nie jest przedstawiony w celebracji liturgicznej jako misterium do kontemplacji, lecz jako wydarzenie, w które ma być włączony każdy chrześcijanin. Chrzest Jezusa „tu i teraz” staje się rzeczywistością działającą w życiu wierzących. W Eucharystii spełnia się zapowiedź Jana Chrzciciela: „On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym” (…).

Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin odnowiony przez Ducha Świętego może żyć jak prawdziwy syn Boga na podobieństwo Jezusa (…). Uczestnicy zgromadzenia liturgicznego, którzy odnowili swoją tożsamość Bożego usynowienia, miłosnej relacji z Bogiem, wracają zatem do swego życia, aby realizować wezwanie Syna: „Dałem wam przykład, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” (J 13, 15). Miłość jest stylem życia właściwym dla dzieci światłości, w odróżnieniu od tych, którzy nienawidząc swych braci, pogrążeni są w ciemnościach (por. 1 J 3, 8-11) (…).

 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018

30 Gru

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 31.12.2017

In Uncategorized by admin 3 / 30 grudnia 2017 / 0 Comments

 

 1. Razem z Maryją i Józefem złożyliśmy Najświętszą Ofiarę Jezusa. Położyliśmy na ołtarzu wszystkie radości i troski naszych rodzin. Za moment odbędzie się odnowienie przysięgi małżeńskiej, wzmocnieni Bożym błogosławieństwem, które przyjmą małżonkowie wraz z dziećmi i pewni opieki Świętej Rodziny wnieśmy Boży pokój do naszych domów.
 2. Dzisiaj, w ostatni dzień roku kalendarzowego, podczas uroczystego nabożeństwa ze śpiewem hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy chcemy wspólnie przepraszać Pana Boga za popełnione grzechy i dziękować za otrzymane łaski.
 3. Jutro, w Nowy Rok, obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym.
 4. W pierwszy piątek miesiąca – 5 stycznia, zachęcam do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata Po Mszy Św. o 1830 odbędzie się krótka adoracja, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy i całonocne czuwanie. Z racji pierwszego piątku od 1730 będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi
 5. W sobotę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, tzw. święto Trzech Króli. Dlatego Msza Św. o godz. 1830 będzie wyjątkowo z Uroczystości a nie jak do tej pory z niedzieli. Nie będzie w tym dniu wystawienia Najświętszego Sakramentu.
 6. W przyszłą niedzielę przypada Święto Chrztu Pańskiego kończące liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
 7. Zachęcam do zapisywania się na kolęde. Lista w zakrystii.
 8. Niech Jezus wraz z Maryją i św. Józefem wspiera i błogosławi solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach.

W tym tygodniu patronujĄ nam:

2 I – święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330-ok. 390), biskupi Kościoła wschodniego, wielcy pisarze i obrońcy wiary, ogłoszeni doktorami Kościoła, za życia złączeni przyjaźnią, wspominani w liturgii tego samego dnia.

„Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością”

 

Rodzina jawi się jako naturalna przestrzeń, w której realizuje się cud narodzenia Pańskiego – realizowane są zasady nowego życia przyniesione przez Jezusa. „Na całym świecie instytucja rodziny stoi dzisiaj w obliczu wyzwań. Przede wszystkim, rodzina chrześcijańska jest miejscem stawania się uczniem. Chrystus, którego narodziny świętujemy, przyszedł na świat, aby wykonać wolę swojego Ojca; takie łagodne posłuszeństwo względem poruszeń Ducha Świętego urzeczywistnia się w życiu każdej rodziny chrześcijańskiej (…). Maryja i Józef, poddani Prawu, zanoszą Dziecię do świątyni”. W jaki sposób w rodzinie stajemy się uczniami Jezusa? Otóż rodzina ma, podobnie jak Chrystus, „nabierać mocy” oraz „napełniać się mądrością” Ducha Świętego (…).

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018

 

24 Gru

4. NIEDZIELA ADWENTU 24.12.2017

In Uncategorized by admin 3 / 24 grudnia 2017 / 0 Comments

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Czas adwentowego oczekiwania dopełnia się. Maryja uczy nas, jak przyjmować Boga ochotnym sercem: „oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.
 2. W tym roku wyjątkowo czwarta niedziela Adwentu łączy się z Wigilią Bożego Narodzenia. Dlatego tą Mszą Św. kończymy okres Adwentu. Wieczorem zasiądziemy do Wigilii Bożego Narodzenia. Zachęcam do religijnego przeżywania wieczerzy wigilijnej w rodzinnej i radosnej atmosferze. Starajmy się zachować dobre tradycje związane z tym dniem. Zapraszam bardzo serdecznie na Pasterkę, która w tym roku będzie celebrowana o północy.
 3. Jutro, w uroczystość Bożego Narodzenia – obowiązuje niedzielny porządek Mszy Św., a wiec o 1200 tutaj i o 1730 w kościele pw. Św. Antoniego.
 4. We wtorek przypada ŚWIĘTO Św. Szczepana, Msza Św. tylko w kościele pw. Św. Anny o 1200.
 5. W przyszłą niedzielę, w Święto Świętej Rodziny, zapraszam małżonków, aby odnowili przyrzeczenia małżeńskie i wraz z dziećmi przyjęli błogosławieństwo po Mszy Świętej, która będzie celebrowana tylko w kościele pw. Św. Anny. Po Mszy Św. odbędzie się krótka adoracja, na której będziemy dziękować Panu Bogu za wszystkie dni kończącego się roku.
 6. Zachęcam do zapisywania się na kolędę. Lista jest w zakrystii. Odwiedziny duszpasterskie rozpoczniemy zaraz po drugim dniu Świąt. Podczas odwiedzin duszpasterskich, zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Na stole niech nie zabraknie: krzyżyka, wody święconej, świeczki…

W tym tygodniu patronują nam:

26 XII – św. Szczepan (I w.), diakon Kościoła w Jerozolimie i pierwszy męczennik chrześcijański.

27 XII – św. Jan, Apostoł i Ewangelista, jedyny z grona Dwunastu, który nie poniósł śmierci męczeńskiej i do końca długiego życia świadczył o Chrystusie.

28 XII – święci Młodziankowie, dzieci okrutnie zamordowane z rozkazu Heroda, pragnącego zabić narodzonego Jezusa.

 

„Duch Pański zstąpi na Ciebie”, Kościele – „dla skłonienia [Cię] do posłuszeństwa wierze”

 

W czytaniach Lekcjonarza podkreślona jest darmowość Bożego planu zbawienia. Dawid przyjmuje w tej perspektywie postawę opozycyjną: sam chce zbudować Bogu „dom na mieszkanie”. Bóg odwodzi go od tego zamiaru i obwieszcza, że to On sam zbuduje Dawidowi dom i „utwierdzi jego królestwo” na wieki.

Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Boży plan zbawienia aktualizuje się w każdej Eucharystii „dla nas i dla naszego zbawienia” (…). Eucharystia jest jak łono Maryi, w którym mocą Ducha staje się obecny Chrystus wcielony, umarły i zmartwychwstały (…).

Wierzący przemienieni na Eucharystii mogą teraz budować ze swego życia przestrzeń obecności Boga (…). Wzorem jest Maryja, która przeżywa początkowo jakby wewnętrzną rozterkę i niepokój. Tak naprawdę jednak od samego początku przyjmuje Ona Boży plan zbawienia i poddaje mu się w posłuszeństwie wiary. Maryja jawi się tutaj jako wzór wiary (por. Łk 1, 45). Wie, że dla Boga „nie ma nic niemożliwego”.

 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018