Archiwum kategorii: Uncategorized

33. NIEDZIELA ZWYKŁA 17.11.2019

1. Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.

2. Pamiętając o tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wiecznej ojczyzny, modlimy się o życie wieczne dla nich podczas wypominek w każdą niedzielę listopada o godz. 11. 30.

3. W czwartek 21. Listopada o g. 18.00 w kaplicy biblijne spotkanie LECTIO DIVINA.

3. W piątek wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej. Z tej okazji składamy Siostrze Tarsylii opiekunce chóru i wszystkim chórzystom najlepsze życzenia i podziękowanie za upiększanie naszej liturgii pięknym śpiewem.

4. Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i zakończenie roku liturgicznego. 

5. Po Mszy świętej spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania w bibliotece polskiej.

6. Dziękujemy Ojcu Misjonarzowi i jego świeckim współpracownikom za przybliżenie nam trudów pracy misyjnej na wschodzie, po Mszy świętej możliwość wsparcia tego dzieła przez datki materialne. Za złożone ofiary składam serdeczne Bóg zapłać.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

18 XIśw. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica, męczennica w obronie czystości, patronka Ruchu Czystych Serc,

20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik,

21 XI – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu,

22 XI – św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań chrześcijan, patronka muzyki i śpiewu.

32. NIEDZIELA ZWYKŁA 10.11.2019

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wspominając w tych dniach naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy, że również kresem naszych ziemskich dróg jest wieczna rzeczywistość.

2. Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. To okazja do szczególnej pamięci i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych na całym świecie.

3. Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej Opatrzności losy naszej Ojczyzny i rodaków na całym świecie.

4. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Nabożeństwa wypominkowe w każdą niedzielę o godz. 11. 30.

5. Msza święta z okazji wspomnienia Matki Boskiej Fatimskiej w środę 13.11.o godz. 18. 30.  

6. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania po Mszy świętej w biblitece polskiej.

7. W przyszłą niedzielę 17 listopada gościć będziemy Ojca redemptorystę i świeckich misjonarzy pomagajcych misjom w Kazachstanie i Rosji, opowiedzą nam o pracy misyjnej na tych terenach, a po Mszy świętej będą zbierali datki na wsparcie tamtejszych dzieł misyjnych. Za złożone ofiary już dzisiaj składam serdeczne Bóg zapłać.

W najbliższym czasie …

NIEDZIELA, 1. grudnia  Rozpoczęcie Adwentu

14.00:  Msza św. po duńsku. Po mszy występ dzieci ze szkoły św. Anny

15.30   Advent fest na dużej Sali. Kawa, gløgg   i LOTERIA oraz odwiedziny św. Mikołaja

———————————————–

CZWARTEK 5.grudnia Spotkanie dla PARAFIAN

Wszystkich Parafian, zwłaszcza seniorów zapraszamy na wspólny julefrokost. 

12.00 msza św. w kościele, a po niej posiłek W CHIŃSKIEJ RESTAURACJI. Koszt 120 koron . Zapisy u s. Doroty

————————————

SOBOTA 14.grudnia : Koncert Bożonarodzeniowy: 

13.00- 15.30   Chóry z naszej parafii m.in. GAUDE MATER, chór prowadzony przez s. Tarsyllę oraz gość koncertu AMAGER GOSPEL CHOIR. Bilety 100 dkk u s. Doroty

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

11 XIśw. Marcin z Tours (316-397), rzymski legionista, ojciec życia zakonnego we Francji, biskup,

12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem,

13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.

30.NIEDZIELA ZWYKŁA 27.10.2019

 1. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego. 2. Zapraszamy do udziału w ostatnim w tym roku nabożeństwie różańcowym w środę o godz. 18.30, ktory bedzie prowadzic wspolnota BETANIA. 3. Prosimy o wypisywanie imion zmarłych na kartach wypominkowych, które można zabrać, wychodząc ze świątyni. Nabożeństwa wypominkowe w każdą niedzielę listopada pół godziny przed mszą św. o godz. 11.30. 4. Czcicielom Serca Bożego przypominamy o piątkowej Komunii św. wynagradzającej za grzechy. Okazja do spowiedzi od 17.45. 5. W piątek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msza Święta o godz 18. 30. Nabożeństwo w intencji zmarłych połączone z procesją i modlitwą różańcową zostanie odprawione na cmentarzu Sundby w niedzielę 3-go listopada o godz. 14.30. 6. W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msza Święta o godz. 18. 30 7. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga). 8. Po mszy św. Spotkanie bierzmowanych w bibliotece.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie, 1 XI – wszyscy święci Pańscy.

29.NIEDZIELA ZWYKŁA 20.10.2019

D

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

2.  Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

3. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.  

4. W środę zapraszamy na mszę św. i różaniec o g. 18.30.

4. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wychodząc ze świątyni, prosimy o zabranie kart wypominkowych.

5. Po Mszy świętej zebranie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców w kaplicy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

      Wdowa z dzisiejszej Ewangelii jest swego rodzaju pomnikiem zbudowanym nie z kamieni lecz ze słów które poruszają serce i umysł. Ilekroć czyta się ten urywek Ewangelii, tylekroć zostaje opowiedziana światu historia o niesamowitej wytrwałości w modlitwie.Jej epilog ukazuje przepiekną prawdę o Bogu. „A Bóg czyż nie wezmie w obronę swoich wybranych którzy dniem i noca wołają do Niego. Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.” Ktoś powie że wytwalość kosztuje dużo, ale nie daje pewności. Gdyby taką maksymą kierowała się wdowa wtedy poległaby na początku swoich zmagań, a my bylibyśmy ubożsi o świadectwo nadziei pokładanej w modlitwie. To przypowieść o modlitwie, która podpowiada, że nic nie jest zbyt małe, aby powierzyć to Bogu.

28. NIEDZIELA ZWYKŁA 13.10.2020

1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi „Wstańcie, chodźmy”. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone wolontariuszom fundacji.

2. Jutro obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom z naszej parafii i siostrom katechetkom składamy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa w posłudze nauczania i wychowania młodego pokolenia.

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych w każdą środę o godz. 18.30.

4. Pracowników służby zdrowia otoczymy naszą modlitwą w dniu ich patrona, św. Łukasza w najbliższy piątek.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. 17 listopada będziemy gościli w naszej świątyni grupę kleryków i świeckich współpracowników misji z naszego seminarium w Tuchowie, którzy wspierają misje na Wschodzie. Przeprowadzimy także zbiórkę ofiar tej niedzieli na wsparcie dzieła misyjnego Kościoła.

6. Po Mszy świętej spotkanie pielgrzymów udających się do Meksyku i młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w bibliotece polskiej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich,

16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska,

17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii

18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.

27. NIEDZIELA ZWYKŁA 6.10.2019

1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

2. Po Mszy św. Związek Polaków „Orzeł Biały” zaprasza na uroczystą akademię z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki do dużej Sali pod Kościołem.

3. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych i Mszy świętej w każdą środę o godz. 18.30. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie.

5. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

6. W czwartek 10.października g. 18.00 w kaplicy zapraszamy na SPOTKANIE DLA CHĘTNYCH pragnących pochylać się nad PISMEM ŚWIĘTYM metodą LECTIO DIVINA.

7. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem „Wstańcie chodźmy”. Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.   

8. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 7 października – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

26.NIEDZIELA ZWYKŁA 29.09.2019

1. Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg.

2. Nabożeństwa różańcowe z Mszą świętą będą w każdą środę o godz. 18. 30. W najbliższą środę w Święto Aniołów Stróżów zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami.

3. Z okazji rozpoczynającego się w tym tygodniu roku akademickiego pragniemy modlić się w intencji studentów i pracowników naukowych.

4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź św. w piątek w godz. 17. 45 i Msza święta o godz. 18. 30. Po mszy św. Wieczór Uwielbienia prowadzony przez WSPÓLNOTĘ BETANIA. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

5. W sobotę liturgiczne wspomnienia św. Siostry Faustyny, apostołki Bożego miłosierdzia. Po mszy św. różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi.

6. W niedzielę po mszy zmiana tajemnic różańcowych.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

30 IX – św. Hieronim (347-420), prezbiter, Doktor Kościoła, przetłumaczył Pismo Święte z języków oryginalnych na łacinę,

1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła,

2 X – święci Aniołowie Stróżowie,

4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów,

5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka miłosierdzia Bożego.

____________________________________________________________________________

KALENDARZ LITURGICZNY

Niedziela  – 27. NIEDZIELA ZWYKŁA „C” – 06 X 2019

06 X 2019(Am 6,1a.4-7); (Ps 146 (145)); (1 Tm 6,11-16); (2 Kor 8,9); (Łk 16,19-31);

07 X2019 – (Za 8,1-8); (Ps 102,16-18.19-21.29 i 22-23); (Mk 10,45); (Łk 9,46-50);

08 X 2019 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus(Za 8,20-23); (Ps 87); (Mk 10,45); (Łk 9,51-56);

09 X 2019 –Aniołów Stróżów (Wj 23,20-23); (Ps 91,1-6.10-11); (Ps 103,21); (Mt 18,1-5.10);

10 X 2019 – (Ne 8, l-4a. 5-6. 7b-12); (Ps 19, 8-9. 10-11); (Mk 1,15); (Łk 10,1-12);

11 X 2019 – (Ba 1,15-22); (Ps 79,1-2.3-4.5 i 8.9); (Ps 95,8ab); (Łk 10,13-16);

Na prośbę wiernych z parafii św. Antoniego od 6.października msza święta będzie odprawiana o godz. 18.00. Prosimy o przekazywanie tej informacji innym wiernym.

12 X 2019 – św. Faustyny Kowalskiej(Ba 4, 5-12. 27-29); (Ps 69); (Mt 11,25); (Łk 10,17-24);

22. NIEDZIELA ZWYKŁA 1.09. 2019 r.

1. W dzisiejszą niedzielę wspominamy ofiary II wojny światowej. Obchodząc 80. rocznicę hitlerowskiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i ostateczne ocalenie naszej ziemskiej Ojczyzny.

2. Z inicjatywy papieża obchodzimy dziś także Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia. Serdecznie zachęcamy do szerszego zapoznania się z tą inicjatywą i do osobistej modlitwy.

3. Dobiegł końca czas wakacji. Dziękując Panu Bogu za wypoczynek, pragniemy zawierzać czas nowego roku szkolnej i katechetycznej pracy. Rodziców zachęcamy, by przysyłali dzieci na lekcje religii i naukę języka ojczystego. W naszym mieście jest wiele miejsc, gdzie dzieci mogą uczyć się polskiego, ale przygotowanie do sakramentów odbywa się tylko w naszym kościele, gdzie uczy s. Dorota i w polskiej szkole, gdzie uczy s. Teresa. Po mszy św. odbędzie się krótkie spotkanie sióstr z rodzicami i dziećmi oraz okazja do nabycia nowych katechizmów dla dzieci.

4. Pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Spowiedź św. w piątek w godz. 17.45. a Msza wotywna ku czci Bożego Serca o godz. 18.30. Po niej pierwsze po wakacjach czuwanie przed Najświętszym Sakramentem prowadzone przez wspólnotę BETANIA. Wszystkich zachęcamy do wspólnej modlitwy.

5. Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 18.30. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i Modlitwa Różańcowa. 

6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić po raz 105. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września. Zapraszamy do szczególnej pamięci i modlitwy za nas samych i tych wszystkich rodaków, którzy przebywają poza granicami Ojczyzny.

7. Solenizantów i jubilatów pierwszych wrześniowych dni polecamy opiece patronów i życzliwości najbliższych.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony Doktorem Kościoła.

20.NIEDZIELA ZWYKŁA 19.08.2019 r.

1. Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór. Jednocześnie, jak przypomina nam fragment z Księgi Jeremiasza, nasze życie jest w ręku Boga, który troszczy się o swoje wierne sługi. Z nową odwagą trwajmy przy Ewangelii i Kościele.

2. Msza święta o Miłosierdziu Bożym w środę 21. sierpnia jako trzecią środę miesiąca o godz. 18. 30.

3. W piątek 23 sierpnia, w 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Wzywając orędownictwa męczenników obu zbrodniczych systemów, prośmy o powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni i tożsamości.

4. Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia i zapewniamy o pamięci przed Panem.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 20 VIII – św. Bernard (1090-1159), Francuz, cysters, opat i piewca chwały Maryi.
 • 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, realizator hasła: odnowić wszystko w Chrystusie.
 • 22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi.
 • 24 VIII – św. Bartłomiej (I w.), Apostoł, świadek Chrystusa w Indiach i Armenii, męczennik.

19. NIEDZIELA ZWYKŁA 11.08.2019 r.

D

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Gotowość na przyjście Pana, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie może napawać nas lękiem i niepokojem. Najlepszym jej znakiem jest pełne entuzjazmu zaangażowania w życie Kościoła oraz stan łaski uświęcającej. Wykorzystajmy czas wakacyjnego odpoczynku także na budowanie głębokiej więzi z Chrystusem i Jego Kościołem.

2. Sierpniowy miesiąc, naznaczony licznymi pielgrzymami do maryjnych sanktuariów, zwłaszcza na Jasną Górę osiąga swój punkt kulminacyjny w zbliżających się uroczystościach Wniebowzięcia NMP oraz Matki Bożej Częstochowskiej. Już dziś zaplanujmy dobre przeżycie tych dni.

3. W tym tygodniu przypada 13. dzień miesiąca. Zapraszamy do udziału w modlitwie ku czci Matki Bożej Fatimskiej we wtorek o godz. 18.30.

4. W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, 15 sierpnia, Msza Święta w języku polskim o godzinie 18.30. Przeżywana tego dnia rocznica bitwy warszawskiej będzie dla nas okazją do modlitwy za Ojczyznę.

5. Tradycyjne błogosławieństwo kwiatów i ziół w uroczystość Wniebowzięcia NMP podczas Mszy Świętej.

6. Trwa okres letniego wypoczynku. Odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom życzymy radość i pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.

8. Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy orędownictwu Matki Bożej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), polski franciszkanin, apostoł Niepokalanej, męczennik w Auschwitz,
 • 15 VIII – Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy Jej wniebowzięcia,
 • 17 VIII – św. Jacek (ok. 1200-1258), jeden z pierwszych polskich dominikanów, misjonarz na Rusi.