Archiwa autora: admin 3

4. NIEDZIELA ADWENTU 23.12.2018 r.

 1. Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.
 1. Zasiadając jutro do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii oraz śpiewie kolęd. Gdyby ktoś jeszcze nie miał, w zakrystii są jeszcze opłatki na stół wigilijny.
 1. Msza Święta pasterska po polsku zostanie odprawiona o godz. 2400. Wszystkich, którzy zostali w Danii, zapraszam….
 1. Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia tak jak w niedzielę. Natomiast w drugi dzień świąt Msza Św. tylko o 1200, nie będzie Mszy Św. w parafii pw. Św. Antoniego.
 1. W zakrystii jest już wyłożona lista, na którą można się zapisać, jeśli ktoś wyraża chęć przyjęcia księdza. Zaraz po Świętach rozpoczniemy w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą
 1. Pani Lucyna Sobota i p. Sylwia Herman rozprowadzają bilety na Zabawę Sylwestrową. Koszt biletu 350 dkk. Polskie jedzenie. Zabawa Sylwestrowa rozpocznie się o godz. 1800.
 2. Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego błogosławieństwa.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 26 XII – św. Szczepan (I w.), diakon Kościoła w Jerozolimie i pierwszy męczennik chrześcijański,
 • 27 XII – św. Jan, Apostoł i Ewangelista, jedyny z grona Dwunastu, który nie poniósł śmierci męczeńskiej i do końca długiego życia świadczył o Chrystusie,
 • 28 XII – święci Młodziankowie, dzieci okrutnie zamordowane z rozkazu Heroda, pragnącego zabić narodzonego Jezusa.

 

23 grudnia 2018

4 niedziela Adwentu

Doświadczamy rzeczywistości Nowego Przymierza – obecności królestwa Bożego, które objawia się „w sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym” (Rz 14, 17). Teraz mocą Ducha możemy przedłużać to królestwo w swoim życiu, naśladując służebną postawę Maryi (…). Wyjście Maryi w góry może sugerować także wyjście w celu poszukiwania Boga, którego Maryja znajduje właśnie w Elżbiecie. Takie jest też wezwanie dla nas: Boga możemy znaleźć poprzez służebną i ofiarną miłość. Postarajmy się, aby teraz – w przeddzień świąt – doprowadzić do zgody, pojednania, przebaczenia w swoich środowiskach życia, do sprawiedliwości społecznej i troski o potrzebujących – do bycia pasterzami wobec słabszych i „małych”. Tak właśnie buduje się królestwo Boże.

„W mocy Bożego Ducha”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019

 

3. NIEDZIELA ADWENTU 16.12.2018

 

 1. Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości – gaudete. Zbliża się bowiem czas wypełnienia obietnicy, nadejścia Zbawiciela. Aby owa radość stała się naszym udziałem, trzeba dobrze wykorzystać czas przygotowania, jaki daje nam Pan.
 1. W kolejnym tygodniu Adwentu Kościół zaprasza nas do modlitwy o chrześcijańskie życie naszych rodzin. Zachęcam do rodzinnej modlitwy w domach.
 1. W środę – 19 grudnia zapraszam na Mszę Św. o Bożym Miłosierdziu o 1830. Przed Mszą Św. mozliwość skorzystania ze spowiedzi, a po Mszy Św. Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 

 1. W zakrystii są opłatki na stół wigilijny, które można zabrać za dobrowolną ofiarę. Pielęgnujmy ten piękny zwyczaj, żeby się opłatkiem połamać przed wigilią. Są również do nabycia kartki świąteczne: pojedyncze w cenie 5dkk i podwójne w cenie 10 dkk.
 1. Pani Lucyna Sobota i p. Sylwia Herman rozprowadzają bilety na Zabawę Sylwestrową. Koszt biletu 350 dkk. Polskie jedzenie. Zabawa Sylwestrowa rozpocznie się o godz. 1800.
 1. Zaraz po Świętach w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Wielu na Święta wyjeżdża do Polski, dlatego była prośba, żeby już w zakrystii pojawiła się lista, na którą można się zapisać, jeśli ktoś wyraża chęć przyjęcia księdza. Kolęda ma służyć przede wszystkim lepszemu wzajemnemu poznaniu się. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby naszej parafii.
 1. Serdeczną pamięcią otaczamy wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczętego tygodnia. Niech radość w Panu będzie Waszym udziałem.

16 grudnia 2018

3 niedziela Adwentu

Chrześcijanin „ochrzczony Duchem i ogniem” doświadcza zbawczej obecności Boga i odnawia relacje z bliźnimi

 

Chrześcijanin został w Eucharystii zanurzony w Duchu Świętym i ponownie doświadczył zbawczej obecności Boga. Radość taka prowadzi jednocześnie do dziękczynnej modlitwy i głębokiego pokoju oraz do łagodności. Bliskość Pana ma zatem także konsekwencje w relacjach z bliźnimi (…). Ukazane są tu trzy przykładowe dzieła pokutne; miłość wobec potrzebujących, pomoc drugiemu, wzajemna troska o siebie (dzielenie się „suknią” i „żywnością”); wyrzeczenie się bezkompromisowego wykorzystywania innych (warto podkreślić, że Jan nie nakazuje celnikom zmienić swej „pracy”, lecz mówi, aby byli uczciwi w jej wykonywaniu); wyrzeczenie się przemocy i zachłanności na pieniądze (również żołnierze nie muszą zmieniać swego zawodu, wystarczy, że zmienią siebie). Wszyscy, którzy nie potrafią postępować w ten sposób, są nieużyteczni jak plewy i nie mają nic wspólnego z ogniem Bożej miłości.

 

„W mocy Bożego Ducha”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019

 

2. NIEDZIELA ADWENTU 9.12.2018

 

 1. Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu Adwentu. Dziękujemy o. Grzegorzowi, że pomoże nam ten czas dobrze wykorzystać. Szczegółowy plan rekolekcji jest taki, jak do tej pory, każdego dnia o godz. 1830 Msza Św. z nauką rekolekcyjną. Każdego dnia również będzie możliwość spowiedzi przed Mszą Św., nie odkładajmy tego na ostatnia chwilę.
 1. W tym tygodniu w czwartek – 13 grudnia przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zapraszamy do modlitwy w intencji Ojczyzny podczas Mszy Świętej o godz. 1830, a po niej nabożeństwo fatimskie.
 1. W zakrystii są opłatki na stół wigilijny, które można zabrać za dobrowolną ofiarę. Pielęgnujmy ten piękny zwyczaj, żeby się opłatkiem połamać przed wigilią. Są również do nabycia kartki świąteczne: pojedyncze w cenie 5dkk i podwójne w cenie 10 dkk.

 

 1. Już można się zapisywać, u Pani Lucyny Sobota albo u p. Sylwii Herman na Zabawę Sylwestrową. Koszt biletu 350 dkk. Polskie jedzenie. Zabawa Sylwestrowa rozpocznie się o godz. 1800. Ewentualny dochód będzie przeznaczony na upiększenie małej Sali Św. Klemensa albo zrobienie przynajmniej jakiejś namiastki kuchni przy dużej Sali, bo to, co jest trudno kuchnią nazwać… Przy małej Sali, kuchnia skończona, można podejść, zobaczyć jak wygląda… Całkowity koszt, niestety przekroczył 90.000dkk.  Dziekuję, za wszelką pomoc…
 1. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności dwóch naszych parafian: + Jan Pajor i + Marc Dicay…. Wieczny odpoczynek…
 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom niech Matka Boża wyprosi obfite błogosławieństwo i łaski.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 13 XII – św. Łucja (283-304), dziewica, męczennica, patronka ociemniałych,
 • 14 XII – św. Jan od Krzyża (1542-1591), prezbiter, karmelita, hiszpański poeta, jeden z największych mistyków Kościoła.

 

 

9 grudnia 2018

2 niedziela Adwentu

„Nadprzyrodzona mądrość kształtuje czyny chrześcijanina” – jego nadzieję”

 

W świetle tekstów lekcjonarza można wskazać na Eucharystię jako na misterium „przejścia” od krzyża do zmartwychwstania, od smutku zasiewu do radości zbioru plonów, od przygnębienia niewoli do życia w pełnej wolności. Eucharystia jest chwilą „przywdziewania chwały Pana” – przyoblekania się w Jego świętą moc. Otrzymujemy w niej „pokarm duchowy”, który pomaga „mądrze” oceniać sytuacje naszego życia – co w nim jest naprawdę, tzn. trwale dobre. Eucharystia jest mocnym momentem historii zbawienia, w którą wpisane jest nasze codzienne życie. Historia ta kontynuowana będzie zatem także po zakończeniu Eucharystii. To w celebracji liturgicznej „przez moc Ducha Świętego” wierni stają się „bogaci w nadzieję” (por. Rz 15, 30).

 

„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019

 

 

1 NIEDZIELA ADWENTU 2.12.2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów. Dzisiaj jeszcze dodatkowa Msza Św. o godz. 1400, procesyjne przejście ze śpiewem Santa Lucia na dużą salę i tam spotkanie ze Św. Mikołajem.
 1. W czwartek – 6 grudnia Frokost dla Seniorów. Rozpocznie się Mszą Św. o godz. 1100 a po niej przyjęcie na małej Sali.
 2. Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Jest to drugi rok w cyklu poświęconym sakramentowi bierzmowania. Będziemy zwracać szczególną uwagę na misję chrześcijanina, jaka wypływa z przyjętego bierzmowania i na budowanie i rozwijanie więzi z Kościołem.
 1. W owocnym przeżywaniu oczekiwania na przyjście Pana pomocne będą nam adwentowe ćwiczenie duchowe. Tegoroczne rekolekcje, które rozpoczną się w sobotę – 8 grudnia, wygłosi w naszej wspólnocie o. Grzegorz Jaroszewski CSsR. Już dziś zaplanujmy swój udział w tym wydarzeniu.
 1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Pierwszopiątkowa spowiedź święta od godz. 1745. Później Msza Św. i adoracja przygotowana przez młodych ludzi z naszej parafii.
 1. W sobotę 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. O godz. 1200 zapraszamy do kaplicy na Godzinę Łaski, a o 1400koncert świąteczny w wykonaniu chóru Gospel.
 1. Trwają zapisy na pielgrzymkę do Guadalupe.
 2. W zakrystii są już opłatki i kartki świąteczne.
 3. Solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach życzymy obfitości Bożych darów.

 

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter,
 • 7 XII – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup, Doktor Kościoła.

 

2 grudnia 2018

1 niedziela Adwentu

W Eucharystii Chrystus „przychodzi z wielką mocą” Ducha Świętego, aby dodać wiernym otuchy i odwagi

 

Eucharystia, w której uczestniczą wierni, jest uobecnieniem krzyża i zmartwychwstania – zwycięskiej walki Jezusa ze złem. Dlatego tu i teraz powinni „nabrać ducha i podnieść głowy”, aby podjąć walkę dni ostatnich (por. KKK 672). Ich eucharystyczna postawa określona jest w refrenie psalmu responsoryjnego: „Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę”. Trzeba także przypomnieć wiernym, że liturgiczna modlitwa chrześcijan przeniknięta jest zwycięskim tytułem „Pan”, „czy to będzie zaproszenie do modlitwy: «Pan z wami», czy jej zakończenie: «Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa»” (KKK 451).

Czerpiąc moc z Eucharystii, wierzący zostają przygotowani do znoszenia wszelkich trudności ich osobistego życia i świadczenia o Bogu, pamiętając, że jest w nim ciągle obecny Bóg, który prowadzi do wypełnienia swoje dzieło zbawienia.

 

„W mocy Bożego Ducha”

 Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019

 

28. NIEDZIELA ZWYKŁA 14.10.2018 r.

 1. Pytanie, które usłyszał Jezus, powinno nurtować każdego z nas: co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Nie bójmy się go postawić w naszej osobistej modlitwie przed Panem Jezusem. Nie obawiajmy się także odpowiedzi, jakiej nam udzieli. On zna nasze serca i wie, jakie wymagania może nam postawić. Wypełniając je, osiągniemy zbawienie.
 2. Dzisiaj obchodzimy 18. Dzień Papieski, a we wtorek, 16 października będziemy wspominać 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Rozważajmy na nowo nauczanie św. Jana Pawła II. Zachęcamy, abyśmy nadal budowali żywy pomnik papieża Polaka w sercach młodych, zdolnych, ale naszych ubogich rodaków, których edukację możemy wspierać za pośrednictwem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 3. Dzisiaj także w Dniu Edukacji Narodowej nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, katechetów i wychowawców. Otoczmy ich naszymi modlitwami.
 4. W poniedziałek obchodzimy Dzień Dziecka Utraconego. Chcemy wspierać naszymi modlitwami rodziców, którzy przeżywają utratę dziecka. W ich intencjach odmówimy modlitwę różańcową.
 5. Za tydzień rozpoczynamy Tydzień Misyjny.
 6. Przypominamy, że w każdą środę Msza Św. i nabożeństwo różańcowe rozpoczynamy o godz. 1830.
 7. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych, już przyjmujemy wypominki. Kartki na których należy wpisać imiona naszych bliskich zmarłych są wyłożone z tyłu kościoła.
 8. Za tydzień w niedzielę zapraszamy na uroczystość jubileuszową 60-lecia życia zakonnego s. Leopoldyny, która od prawie 50 lat pełni posługę wśród Polonii. Po mszy św. zapraszamy na recepcję na dużej Sali. Siostra Jubilatka zwraca się z prośbą o to, by zamiast kwiatów złożyć ofiarę pieniężną na remont domu dziecka prowadzony przez siostry służebniczki w Cochabambie w Boliwii. Wpłat można dokonywać także na MOBILE PAY 2913 8543 z dopiskiem BOLIVIA.
 9. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy, aby Chrystus zawsze wskazywał im pewną drogę do zbawienia.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 15 X – św. Teresa od Jezusa (1515-1582), hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich.
 • 16 X – św. Jadwiga Śląska (ok. 1180-1243), niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego, jako wdowa została mniszką, patronka Śląska.
 • 17 X – św. Ignacy Antiocheński (zm. ok. 107), uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, pisarz, męczennik.
 • 18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, patron lekarzy i malarzy.
 • 20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), polski kapłan, profesor Akademii Krakowskiej, człowiek żywej wiary i głębokiej pobożności.

 

. Pan Jezus uspokaja swoich uczniów, mówiąc, że kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Każdy, kto grzeszy i innych nakłania do grzechu powinien się nawrócić.

 1. Jutro rozpoczyna się październik, miesiąc różańcowy. Maryja w objawieniach często zachęcała, abyśmy odmawiali różaniec. Idąc za Jej wezwaniem, zachęcamy do codziennego wspólnego rozważania tajemnic różańcowych. A w kościele gromadzimy się w każdą środę o 1830 by uczestniczyć we Mszy Św. i po niej w nabożeństwie różańcowym. W najbliższą środę zapraszam wszystkich pielgrzymów udających się do Ziemi Świętej.
 1. Jutro także w Polsce rozpoczyna się nowy rok akademicki. Polecamy studentów i wykładowców szkół wyższych opiece Pana Jezusa, naszego jedynego boskiego Nauczyciela. Modlimy się, aby rozwojowi intelektualnemu młodego człowieka zawsze towarzyszył jego rozwój duchowy.
 1. W pierwszy czwartek miesiąca przypada dzień imienin papieża Franciszka. Wspierajmy naszymi modlitwami Ojca Św. Czwartek – 4 października – jest dniem wylotu do Israela. Przypomnienie dla pielgrzymów, żeby się zgromadzić na Terminalu 2 przynajmniej 3 godziny przed odlotem, czyli o godz. 1300.
 1. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej miłosiernemu Sercu Jezusa za grzechy całego świata. Spowiedź od godz. 1745. Na Mszy Św. będziemy wspominać św. Faustynę Kowalską. Po Mszy Św. krótka adoracja i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy gdzie odbędzie się całonocne czuwanie.
 1. Prezes Rady Parafialnej prosił, żeby przypomnieć o możliwości złożenia ofiary przez Mobile Pay. Numer Mobile Pay jest wywieszony z tyłu kościoła. Na Mszy Św. ktoś nie ma przy sobie gotówki, wiec również jest taka możliwość. Składka coniedzielna jest wyrazem naszej troski o Boży Dom. Również przypominamy o zapisaniu się do parafii, jesli ktoś tego jeszcze nie uczynił, formularze wyłożone są z tyłu kościoła.
 1. Opiece Królowej różańca św. polecamy jubilatów i solenizantów całego tygodnia.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła.
 • 2 X – święci Aniołowie Stróżowie.
 • 4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), włoski rycerz, który po nawróceniu wybrał życie ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów.
 • 5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka miłosierdzia Bożego.

25. NIEDZIELA ZWYKŁA 23.09.2018 r.

 1. Pan Jezus przez całe swoje ziemskie życie wiedział, do czego się przygotowuje, że Jego śmierć będzie ceną za zbawienie ludzi. My też wiemy, że aby osiągnąć zbawienie, musimy przejść przez drogę codziennego krzyża naszych cierpień, niepowodzeń, grzechów. Zbawiciel wskazuje nam, że najlepszą postawą życiową jest postawa pełnego zaufania Panu Bogu. Mamy być jak małe dziecko, które bezgranicznie ufa swoim rodzicom.
 2. W sobotę przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Ci wielcy Boży posłańcy bronią nas i pouczają. Starajmy się z nimi zaprzyjaźnić.
 3. W następną niedzielę po mszy św. poświęcenie tornistrów dzieci, które rozpoczęły nowy rok szkolny oraz spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.
 4. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy, aby dobry Bóg czuwał nad nimi każdego dnia.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), francuski kapłan, opiekun ubogich i założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy.
 • 28 IX – św. Wacław (ok. 907-929), książę czeski, propagator chrześcijaństwa, męczennik.
 • 29 IX – święci Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał.

 

24. NIEDZIELA ZWYKŁA 16.09.2018

 

 1. Pytania, które Pan Jezus postawił swoim uczniom w drodze pod Cezareą Filipową, są wciąż aktualne: za kogo uważają Mnie ludzie? A za kogo wy Mnie uważacie? Na te pytania każdy musi codziennie dawać odpowiedź przed Bogiem i przed samym sobą. Musimy pamiętać, że pójście za Panem Jezusem wymaga wielu wyrzeczeń, ale to jest jedyna droga, by otrzymać niebo.
 1. Dziś przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o pracownikach mass mediów i starajmy się sięgać po prasę katolicką.
 1. Dzisiaj także rozpoczęliśmy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, zwane Tygodniem Wychowania. Codziennie pamiętajmy o tej intencji w naszych osobistych i wspólnych modlitwach. Bezpośrednio po Mszy Św. spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
 1. W sposób szczególny chcemy zaprosić w środę – 19 września na Mszę Świętą o godz. 1830. Jako III środa miesiąca – o Bożym Miłosierdziu.
 1. Dnia 17 września przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.
 1. Niech Jezus, Mesjasz Pan, błogosławi każdy dzień życia solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży.
 • 20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867.
 • 21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.

 

 

 

23.NIEDZIELA ZWYKŁA 09.09.2018 r.

 1. Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia człowieka, otwiera go na nowe życie. Chrystus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Nie zamykajmy się na Boże działanie w nas.
 1. Bardzo serdecznie witamy gości z Polski. W związku z koncertem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gościmy w Kopenhadze i w naszym kościele:

– Pana Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii,

– Pana Piotra Naimskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

– Pana Krzysztofa Olendzkiego – Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, oraz wszystkich pozostałych gości z poszczególnych ministerstw i instytucji na czele z nasza Panią Ambasador. Życzymy miłych chwil w Danii i dobrych spotkań.

 1. Bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie sie spotkanie dla wszystkich, którzy wylatują w październiku do Ziemi Świętej. A wszystkich zapraszam na dużą salę pod kościołem by świętować Odpust parafialny.
 1. W czwartek – 13 września zapraszam na Mszę Św. o 1830 i Nabożeństwo fatimskie.
 1. W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Msza Św. również o 1830, na którą zapraszam.
 1. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu oraz rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
 1. Prosimy Pana, aby otwierał naszych solenizantów i jubilatów na przyjęcie obfitych Bożych łask.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup Konstantynopola, jeden z czterech wielkich doktorów Kościoła wschodniego.
 • 15 IX – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicach bolesnych.

9 września 2018

23 niedziela okresu zwykłego

Chrześcijanin przyjął słowo i otwiera się na potrzebujących

 Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin przemieniony przez Ducha w chrzcie i Eucharystii zostaje uzdrowiony. Jego uszy otwarte są na słuchanie słowa Pana. W ten sposób chrześcijanin staje się posłuszny Panu – naśladuje Mesjasza, który nie przechodził obojętnie obok potrzebujących i chorych, lecz dawał im swą

miłość, służył ludziom i nawiązywał z nimi osobistą relację. Chrześcijanin, który słucha słowa Bożego, potrafi też słuchać swoich braci – nie jest głuchy na ich potrzeby. Nie jest skoncentrowany na sobie samym – na zabieganiu o swoje życie i obronie siebie. Chrześcijanin, który w Eucharystii przyjął słowa i Ducha Pana, otwiera teraz swe usta, aby opowiadać Ewangelię Bożej miłości zwłaszcza tym, którzy są strapieni i małoduszni (por. pierwsze czytanie). W ten sposób wierzący „przyprowadzają” swych braci do Chrystusa

– Lekarza (por. czyn mieszkańców Dekapolu wobec głuchoniemego).

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018

 

22. NIEDZIELA ZWYKŁA

 

 1. Pan Jezus przypomina nam, jak ważna jest czystość serca człowieka, gdyż z wnętrza pochodzi to, co czyni człowieka nieczystym, czyli grzesznym. Zewnętrzne formy religijności i pobożności, nawet najdoskonalsze, nie uczynią nas bardziej świętymi, jeżeli nie będziemy jednocześnie zwracali uwagi na czystość naszych pragnień i intencji.
 1. Bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie sie krótkie spotkanie informacyjne dla kandydatów do Bierzmowania oraz ich rodziców.
 1. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pojednania od godz. 1745 i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapraszamy również do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego Serca. Po Mszy Św. odbędzie się Adoracja przygotowana przez młodych ludzi, podczas której oddamy się opiece naszej patronki.
 1. W sobotę przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, znane jako święto Matki Bożej Siewnej. Msza Św. w dwóch językach, celebrowana będzie o godz. 1700. Później rozpoczęcie rodzinnej dyskoteki.
 1. Jest wielu młodych ludzi wśród naszych rodaków, którzy potrzebują pomocy w zaprzestaniu picia alkoholu, zaprzestaniu narkotyzowania się czy uwolnieniu się od hazardu. Nie koniecznie sami przychodza do kościoła, ale ktoś zna kogoś……..kto właśnie tak się ma.

Istnieje polska grupa AA dla tych, co pragną trzeźwości i polska grupa Al-anon dla ludzi, którzy mają w rodzinie uzależnioną osobę?

Te spotkania ratują wielu ludzi, którzy pragną zmiany.

Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godzinie 1400 na Ryesgade 107, 2100 KØBEHAVN Ø (ØSTERBRO)

 

 

 1. W przyszłą niedzielę – 9 września bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie się spotkanie dla wszystkich, którzy wylatują na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. A później Odpust parafialny…

 

 1. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia oraz wszystkim uczniom życzymy, aby Pan Jezus obdarzył ich łaską czystego serca.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony Doktorem Kościoła.

8 IX – Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy swego narodzenia.

 

 

 

 

 

 

 

22 niedziela okresu zwykłego

Wierzący „stali się uczestnikami Ducha Świętego”

 

Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Owocem Nowego Przymierza jest dar Eucharystii. To „tu i teraz” słowo Boże przemawia w głębokości ludzkiego serca, a Duch Święty uświęca wierzących i uzdalnia do życia według Bożych przykazań. W ten sposób właśnie Prawo Boże zostaje wyryte w „głębi ich jestestwa […] w sercu” (J 31,33; por. KKK 580). Uczestnicy zgromadzenia liturgicznego wyciągają rękę po słowo i Ciało Pana, poprzez które Ojciec mocą Ducha upodabnia ich do swego Syna,

stwarzając w nich nowego człowieka. W takim kontekście „spożywanie chleba nieczystymi rękami” (por. Ewangelia dnia) oznacza, że bez Eucharystii człowiek jest zawsze „nieczysty”, tzn. niezdolny do życia nakazami Pana. Dopiero Eucharystia oczyszcza jego serce – czyni je wiernym Bogu. W homilii warto nawiązać do znaku obmycia rąk przez celebransa i do słów towarzyszących temu gestowi: „Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego”.

 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018