Archiwa autora: admin 3

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE 21.04.2019

1. Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

2. Dzisiaj jeszcze Msze Święte tak, jak w każdą niedzielę.

3. W Poniedziałek Wielkanocny Msza Święta o godz. 1200, nie będzie Mszy Św. w parafii pw. Św. Antoniego i Św. Mikołaja.

4. Trwa nowenna przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Zapraszam do jej odmawiania w oktawie Wielkanocy. Dobrym przygotowaniem do tej niedzieli jest codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego

5. Za tydzień, w niedzielę – 28 kwietnia po Mszy Św. odbędzie się obowiązkowe spotkanie w kościele wszystkich kandydatów do Bierzmowania wraz ze swymi rodzicami. Będzie to bezpośrednie przygotowanie, dlatego nie może nikogo zabraknąć. Bierzmowani mają ostatni tydzień, żeby poprawić to, czego nie udało im się napisać (chodzi o minimum wiedzy). Bierzmowanie odbędzie sie w niedziele – 5 maja. Dlatego, że mamy dwie grupy, Msza Św. po polsku będzie celebrowana o godz. 1300. 6. Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Tymi słowami pozdrawiajmy się nawzajem. Niech Boże błogosławieństwo umacnia naszą wiarę.

NIEDZIELA PALMOWA 14.04.2019

1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski. Jutro o godz. 900 sprzątanie kościoła i obejścia, zapraszam chętnych do pomocy.

2. Spowiedź święta przed Triduum Paschalnym będzie w Wielką Środę od 18.00 do 19.00, a po niej Msza Św. o Bożym Miłosierdziu, na którą serdecznie zapraszam.

3. Święte Triduum Paschalne rozpoczniemy sprawowaniem pamiątki Ostatniej Wieczerzy – uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 1700 w trzech językach. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do kaplicy adoracji. Wieczorna modlitwa potrwa do godz. 2200.

4. W piątkowy wieczór o godz. 1700 będziemy sprawowali Liturgię Męki Pańskiej. Zachęcam do uczczenia Zbawiciela poprzez wysłuchanie opisu Męki Pańskiej oraz adorację krzyża św., za którą można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Po Komunii św. w uroczystej procesji przeniesiemy Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego. Odśpiewamy Gorzkie Żale. Adoracja przy grobie potrwa do godz. 2200. W Wielki Piątek rozpoczniemy także nowennę przed świętem Bożego Miłosierdzia.

5. Wielka Sobota to czas modlitwy i wyciszenia przy grobie Chrystusa. Zapraszamy do chwil rodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu i oddania czci krzyżowi św. Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny odbędzie się w trzech miejscach: U nas na dużej sali o równych godzianach: 900, 1000, 1100, 1200, 1300; w kościele pw. Św. Antoniego o godz. 1000 i 1100; oraz w kościele pw. Św. Mikołaja o godz. 1100 i 1200.

6. Zgodnie z najdawniejszym zwyczajem Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy po zmroku o godz. 2000 w języku duńskim tylko. Po obrzędach poświęcenia ognia, wysłuchaniu orędzia paschalnego i bogatej liturgii słowa odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.

7. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zapraszam na Rezurekcję połączoną z procesją o godz. 700 rano, pozostałe Msze Św. jak w każdą niedzielę.

8. W Poniedziałek Wielkanocny Msza Święta o godz. 1200, nie będzie Mszy Św. w parafii pw. Św. Antoniego i Św. Mikołaja…

14 kwietnia 2019

Niedziela Palmowa

Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego

Misterium dzisiejszej celebracji zostało określone w prefacji: „Przez Mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego”. Chodzi więc tutaj o Jezusa niezasłużenie cierpiącego i umierającego na krzyżu za „zbawienie całego świata” i dla „sądu nad światem”. Misterium Chrystusa Ukrzyżowanego jest odpokutowaniem za zbrodnie świata, zgładzeniem naszych win i uwolnieniem z niewoli grzechu.

Z drugiej strony ta sama męka na krzyżu otwiera drogę do zbawienia – do zmartwychwstania i życia wiecznego, które biorą swój  początek i są doświadczane już w życiu obecnym. W krzyżu Chrystusa kochający Bóg pochylił się nad sytuacją ludzkiego nieszczęścia – nad grzechem, z którego człowiek nie jest w stanie się wyzwolić. Jezus umarł właśnie za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia.

„W mocy Bożego Ducha”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7.04.2019 r.

1. Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie. Bezpośrednio po Mszy Św. zmiana tajemnic różańca oraz spotkanie kondydatów do Bierzmowania.

2. Pamiętajmy, że Nabożeństwo Gorzkich Żali w przyszłą niedzielę o 15 min. przed Mszą Św. po raz ostatni.

3. Mękę Chrystusa będziemy rozważali też po raz ostatni podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 1830.

4. Za tydzień obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy błogosławieństwa palm i odczytamy fragment Ewangelii upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Przynieśmy ze sobą palmy, kto ich jeszcze nie ma, można nabyć.

5. Ciągle jeszcze próbujemy spłacić nowe organy do naszego kościoła, w ostatni weekend kwota wzrosła do 89.300 dkk + 100 Euro. Bardzo dziekuję tym, którzy już pomogli i zachęcam tych, którzy jeszcze się zastanawiają, brakuje nam jeszcze ok 110 tyś dkk. Dziękuję za wszelką pomoc…. Wielkie Bóg zapłać za zrozumienie…

6. W zakrystii są do nabycia kartki świąteczne, baranki na stół wielkanocny…Podtrzymujmy dobre tradycje… Pajawiają się pytania odnośnie Wielkanocy. Tak, będzie Msza Św. rezurekcyjna wraz z procesją o godz. 700, na którą już serdecznie zapraszam….A Msza Św. w poniedziałek wielkanocny tylko w kościele pw. Św. Anny o godz. 1200.

7. Sprzątanie Kościoła odbędzie się 15 kwietnia o godz. 900, zapraszam, komu czas pozwoli, żeby przygotować świątynię na zbliżające się Święta.

8. Solenizantom i jubilatom składamy życzenia obfitych Bożych darów i Bożego błogosławieństwa.

7 kwietnia 2019

5 niedziela Wielkiego Postu

W Eucharystii Chrystus łaską Ducha Świętego „wypisuje” w sercu wierzących swoje Prawo

Eucharystia jest miejscem wspominania i uobecniania zbawczych dzieł Boga oraz oddawania Mu chwały (pierwsze czytanie). W Eucharystii grzesznik, któremu przebaczono, doświadcza całej potęgi zmartwychwstania Chrystusa (drugie czytanie) – przyjmuje Boży dar pojednania we krwi Syna. Słuchanie słowa Bożego, spożywanie Ciała i Krwi Pana, otrzymywanie mocy Ducha Świętego uzdalnia wierzących do nawrócenia – do zerwania z grzechem i spełniania woli Boga w codziennym życiu, upodabniając się w ten sposób do Chrystusa (por. drugie czytanie). W Eucharystii Jezus już nie palcem po kamienistej ziemi (jak w Ewangelii), lecz Duchem Świętym w naszym sercu wypisuje swoje Prawo, aby było ono sercem nowym, zdolnym żyć w pełni darem Bożym.

„W mocy Bożego Ducha”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24.03.2019 r.

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.

2. Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, za tydzień – 31 marca rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. Temat tegorocznych rekolekcji będzie się zawierał w słowach Św. Pawła: „Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Ef 4, 29-32. Nauki wygłosi dla nas o. Jacek Aniszewski CSsR.

3. Spowiedź rekolekcyjna będzie sprawowana podczas wszystkich dni rekolekcji przed i po Mszy Św.

4. W poniedziałek 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 1830.

5. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 1830 oraz Gorzkich Żali w niedzielę 15 min. przed Mszą Św.

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17.03.2019

1. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania bezpośrednio po Mszy Św.

2. Przypominam o czwartym przykazaniu kościelnym, które w okresie Wielkiego Postu znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

3. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 1830 oraz Gorzkich Żali w niedzielę 15 min. przed Mszą Św.

4. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się już za 2 tygodnie. Nauki wygłosi dla nas o. Jacek Aniszewski CSsR. Chcielibyśmy, aby w tym roku również z rekolekcji mogli skorzystać polacy, którzy uczęszczają do kościoła pw. Św. Mikołaja. I tak, 31 marca będzie zmieniona godzina Mszy Św. z 1230 na 1400, żeby misjonarz mógł dojechać również i do tego kościoła. Natomiast w dni powszednie od poniedziałku do środy gromadzimy się w kościele pw. Św. Anny o godz. 1830.

5. We wtorek 19 marca przypada Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła. Msza Święta z Uroczystości o godz. 1830.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

 • 19 III – św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, patron Kościoła.

17 marca 2019

2 niedziela Wielkiego Postu

W Eucharystii mocą Ducha Świętego Chrystus przekształca nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała…

Chrześcijanin przemieniony przez Ducha i upodobniony do Chrystusa trwa w jedności ze swoim Panem. Nie poddaje się zatem zwątpieniu wskutek doświadczania krzyża, lecz ma niezłomną nadzieję na przemianę swego życia teraz, na ziemi, a także kiedyś – na przemianę swego ciała na podobieństwo chwalebnego Chrystusa. Dlatego też obce mu jest postępowanie jak „nieprzyjaciel krzyża Chrystusowego” (drugie czytanie). Chrześcijańska wiara zakłada łączność ze Zbawicielem, a łączność ta pociąga za sobą doświadczanie w sobie samym Jego śmierci, uczestniczenia w Jego cierpieniach – w Jego paschalnej drodze. Wierzący poruszony przez Ducha wchodzi na drogę wielkopostnego nawrócenia – odrzuca „przyziemne dążenia”, które można opisać jako egoizm, nieuporządkowane pożądania cielesne, pokładanie ufności w sprawach materialnych, postępowanie według mądrości ludzkiej (por. drugie czytanie).

„W mocy Bożego Ducha”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019

1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 10.03.2019 r.

1. Pamiętajmy żeby rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem. Bezpośrednio po Mszy Św. spotkanie w salce dla kandydatów do Bierzmowania.

2. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godz. 1830. Gorzkie Żale w niedziele o godz. 1145.

3. Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.

4. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Jest to również dzień fatimski. Zapraszam na Mszę Świętą o godz. 1830.

5. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w 4. Niedzielę Wielkiego Postu, czyli 31 marca. Nauki wygłosi dla nas w tym roku o. Jacek Aniszewski CSsR.

10 marca 2019

1 niedziela Wielkiego Postu

Nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary.

Chrześcijanin może już, wzorem Chrystusa i mocą Ducha Świętego, przezwyciężać pokusę niewierności – szatańskie kuszenie do zwątpienia w Bożą obecność. Wierzący staje się w ten sposób „zaangażowany w walkę »miedzy ciałem a Duchem«” (KKK 2846). Chrześcijanin, podobnie jak Izraelici w geście ofiary z pierwocin ziemi (por. pierwsze czytanie), uznaje Boga za swego Pana, wyrzeka się wszelkiej idolatrii. Chrześcijanin czyni także krok dalej – wie, że dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa nic już nie oddziela człowieka od Boga. Taka wiara, udzielona w darze przez Ducha, prowadzi do zbawienia (por. drugie czytanie). Zwłaszcza jeśli chodzi o trudne doświadczenia życia czy zgorszenie z powodu zła (por. KKK 309). Chrystus, który nie zwątpił w obecność Ojca, nawet w chwili krzyża staje się tutaj najwyższym wzorem.

„W mocy Bożego Ducha”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019

24.02.2019 r. VII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Chrystusowa Ewangelia nieustannie stawia przed nami nowe wyzwania. Przykazanie miłości nieprzyjaciół dosięga naszych uprzedzeń, doznanych krzywd i niesprawiedliwości. Podejmijmy w nowym tygodniu próbę wypełnienia przykazania, do którego nie tylko zaprasza, ale i uzdalnia nas Duch Święty. Bezpośrednio po Mszy Św. zapraszam na spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece.

2. W piątek 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Niech tego dnia towarzyszy nam pamięć i modlitwa za bohaterów naszej Ojczyzny. Z racji pierwszego piątku możliwość spowiedzi od 1745. Później Eucharystia i Adoracja przygotowana przez młodych ludzi z naszej parafii. Po Adoracji przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy i całonocne czuwanie.

3. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na spotkanie opłatkowe w sobotę – 2 marca, w Bibliotece Polskiej, po Mszy Św. o godz. 1830.

4. W przyszłą, pierwszą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic Żywego Różańca. Zachęcam, żeby się włączyć do tej grupy modlitewnej.

5. Tego dnia również po mszy św. zebranie z rodzicami dzieci komunijnych.

6. Duet, który tworzą śpiewaczka Ewelina Koniec i gitarzystka Bianka Szalaty, będzie gościł tym razem w kościele pw. Św. Antoniego na Brønshøj, 3 – go marca w niedzielę o godz. 1830. Duet będzie obecny na Mszy Św., a po Mszy Św. wykona repertuar polski Stanisława Moniuszki oraz artystyczne opracowania pieśni ludowych innych artystów i kompozytorów. Zapraszam, komu czas pozwoli…

7. Solenizantom i jubilatom całego miesiąca marca życzę obfitych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości. 8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności + Victorię Taylor. Wieczny odpoczynek

17.02.2019 r.

1. Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy. Początkiem takiej postawy jest właściwy dystans do wszystkiego, co sami posiadamy.

2. Po zimowej przerwie powracamy do stałego porządku spotkań grup duszpasterskich dzieci i młodzieży. Katecheza jak zawsze w sobotę. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza odbędzie się w przyszłą niedzielę 45 min przed Mszą Św… Również w przyszłą niedzielę 24 lutego, kandydaci do Bierzmowania moją swoje spotkanie po Mszy Św.

3. Przypominam tylko, że Nowenna do Matki Bożej Niestającej Pomocy odbywasię w każdą niedzielę 15 minut przed Mszą Św. Zachęcam do pisania próśb i podziękowań.

4. W środę – 20 lutego o godz. 1830 zapraszam na Mszę Św. o Bożym Miłosierdziu z racji III środy miesiąca.

5. Meninas Duo stanowi połączenie ciepłego brzmienia mezzosopranu z tradycyjną barwą gitary klasycznej. Duet, który tworzą śpiewaczka Ewelina Koniec i gitarzystka Bianka Szalaty, powstał w 2015 roku na Królewskiej Duńskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze. Raz już gościliśmy nasze artystki. Tym razem będziemy je gościć w kościele pw. Św. Antoniego na Brønshøj, 3 – go marca w niedzielę o godz. 1830 . Duet będzie obecny na Mszy Św., a po Mszy Św. wykona repertuar polski Stanisława Moniuszki oraz artystyczne opracowania pieśni ludowych innych artystów i kompozytorów. Zapraszam, komu czas pozwoli…

6. Boże błogosławieństwo niech towarzyszy wszystkim drogim jubilatom i solenizantom.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 22 II – święto Katedry Świętego Piotra Apostoła,
 • 23 II – św. Polikarp (ok. 69-155), męczennik, ustanowiony przez św. Jana Apostoła biskupem Smyrny.


17 lutego 2019

6 niedziela okresu zwykłego

Chrześcijanin, który napił się z „płynącej” z boku Chrystusa „rzeki” Ducha Świętego, staje się duchowo płodny – owocuje w pokój i nadzieję

Podczas celebracji wierzący złożył nadzieję w Panu (por. pierwsze czytanie, psalm responsoryjny; Ewangelia). W Bożym słowie i darze Komunii św. znalazł nasycenie, pocieszenie i potwierdzenie swej wartości. Tak umocniony wychodzi, aby dawać świadectwo nadziei: słuchać Boga, być Mu uległym, silnym wiarą i ufnie oczekiwać na Jego interwencję (por. KKK 1820). W ten sposób odnajduje pokój (jest wolny od lęku o jutro – por. KKK 2547) i jest uchroniony od losu „przeklętych”, którzy pokładają ufność jedynie w „ciele”. Owa ufność w „ciele” zostaje wyjaśniona w Ewangelii jako pragnienie dóbr materialnych, „sytości” jedynie fizycznej oraz ludzkiej chwały. Taka samowystarczalność, sytość i samozadowolenie prowadzą z kolei do próżności, pychy i pokładania ufności jedynie w sobie samym. W konsekwencji prowadzi to do krótkowzroczności (niedostrzegania prawdziwego celu życia), znudzenia życiem i wszelkiej głupoty.

„W mocy Bożego Ducha”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019

5. NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.02.2019

 1. Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „wypłyń na głębię” nie może być odczytane tylko jako znak apostolskiego powołania. Pan zaprasza nas wszystkich, abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.
 2. Jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Msza Święta w intencji chorych i cierpiących zostanie odprawiona w środę o godz. 1830. Zatroszczmy się, aby mogli w niej uczestniczyć wszyscy, którzy pragną swoje trudy zjednoczyć z krzyżem Chrystusa i przyjąć sakrament namaszczenia. W sakramencie tym wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale chorym, a także osobom w podeszłym wieku.
 3. Dnia 13.lutego o godz. 18.30 msza św. i nabożeństwo fatimskie.
 4. Dnia 14 lutego wielu parafian będzie obchodziło tzw. walentynki. W naszych osobistych modlitwach pamiętajmy zwłaszcza o narzeczonych i małżonkach. Przypominam tylko o kursie przedmałżeńskim w sobotę 16 lutego o godz. 1600. w Sali Św. Klemensa.
 5. Pielgrzymom udającym się do Meksyku w tym roku przypominam, że upływa termin wpłaty pierwszej zaliczki.

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

 • 11 II – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorego,
 • 14 II – św. Cyryl (827-869), mnich, i św. Metody (815-885), biskup, patroni Europy, misjonarze Księstwa Wielkomorawskim i Rusi Kijowskiej.

OBJAWIENIE PAŃSKIE 6.01.2019

 1. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela.
 1. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Jeszcze się można wpisać na listę, która jest w zakrystii.
 1. Dzisiaj Biskup CZESŁAW KOZON obchodzi 40 rocznicę święceń kapłańskich. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Księdzu Biskupie Czesławie, który jest JEDYNYM biskupem w Danii, a ponadto jego pochodzenie sięga polskich korzeni
 1. Przypominamy, że w przyszłą niedzielę – 13 stycznia po Mszy Św. odbędą się JASEŁKA pt. WSZYSTKO ZACZĘŁO SIE OD POSŁUSZEŃSTWA w wykonaniu dzieci. Zapraszamy!!!
 1. Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzymy pokoju serc oraz Bożej opieki na codziennych drogach życia.

 

 

6 stycznia 2019

Objawienie Pańskie

„Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pana rozbłyska nad tobą”

 

Słyszymy dzisiaj słowa proroka skierowane właśnie do nas: „Przyszło twe światło!” – Chrystus; „Oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad tobą”. Tu i teraz objawia się łaska Boga, której wierzący stają się „współdziedzicami” (drugie czytanie). „Jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy porzucili opieszały sposób działania. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie« (Iz 60, 4); to znaczy, że chrześcijanom dano to, czego szuka cały świat.

 

Wierni wezwani są zatem, aby w przestrzeni swego życia „ofiarowali Jezusowi złoto swojej wzajemnej miłości”.

„W mocy Bożego Ducha”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019