Home > Podstawowa > 6. NIEDZIELA ZWYKŁA 11.O2.2018
  1. Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.
  2. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.
  3. Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.
  4. W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msza Święta w naszym kościele o godz. 1830 w 3 językach. Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.
  5. W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia Wielkiego Postu podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy obrzędu posypania głów popiołem.
  6. Już teraz zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej w piątki o godz. 1830, poźniej Eucharystia, a gorzkie żale w niedzielę przed Mszą Św. o godz. 1140.
  7. Chrystus przywracający nam czystość serca niech wspiera szczególnie solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

Bóg Ojciec przez Jezusa mocą Ducha oczyszcza nas i odnawia, uzdalniając do pomocy wykluczonym

 

Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin przemieniony przez Eucharystię został uzdolniony do życia w jedności z Bogiem i braćmi (…). Wychodząc z Eucharystii, wierzący „pozostaje pod działaniem Ducha” (Ga 6,1), a dostrzegając ludzi żyjących w izolacji, przychodzi im z pomocą. W ten sposób Duch Święty pobudza wierzących, aby w liturgii swego życia kierowali się zasadą solidarności społecznej, nazywaną także „przyjaźnią” lub „miłością społeczną”. Może tu chodzić o budowanie więzi między ludźmi niezależnie od ich pozycji społecznej, wykształcenia, pochodzenia itp.; o budowanie bardziej sprawiedliwego porządku społecznego; o rozwiązywanie konfliktów na drodze negocjacji. Jeszcze bardziej jednak chodzić tu powinno o udzielanie wykluczonym dóbr duchowych właściwych królestwu Bożemu, jak radość, pokój, nadzieja, miłość itp. (por. KKK 1939–1942) (…).

 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018