6. NIEDZIELA WIELKANOCNA

  1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.
  2. We wtorek przypada uroczystość patrona Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika. Trwajmy na modlitwie za naszą Ojczyznę.
  3. W każdą środę gromadzimy się, aby uczcić Maryję, śpiewając litanię loretańską. W najbliższą środę – 9 maja Msza Św. i Majówka odbędzie się w kaplicy. Zapraszam na 1830.
  4. W czwartek – Dzieci mówiące po duńsku przystapią do I Komunii Św. Ogarniajmy je naszymi modlitwami.
  5. W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
  6. W najbliższym czasie sklepik, kiedyś istniejący pod nazwą „Better World” będzie zamknięty. Dzisiaj oraz w przyszłą niedzielę zapraszam, żeby wejść i jeśli coś komuś wpadnie w przysłowiowe „oko”, można to za grosze nabyć. W tygodniu po 13 maja, wszystko będzie rozdane. Dziękujemy wszystkim, którzy przez te lata byli zaangażowani w prowadzenie tego sklepiku.
  7. Solenizantów i jubilatów niech Pan Jezus obdarza łaską swojej miłości.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

  • 8 V – św. Stanisław (ok. 1030-1079), biskup krakowski, patron chrześcijańskiego ładu moralnego, męczennik, patron Polski.

 

6 maja 2018

6 niedziela wielkanocna

„Bóg jest miłością” i uzdalnia do miłości uprzedzającej i otwartej na wszystkich

Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Homilista, czerpiąc ze słowa Bożego, może wskazać na konkretny wymiar chrześcijańskiej miłości na wzór Boga. Ma to być miłość uprzedzająca, stąd czytania mówią: „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (Ewangelia dnia); „Nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował” (drugie czytanie). Miłość uprzedzająca jest pierwsza, zawsze ma inicjatywę i nigdy nie czeka na zaproszenie. W homilii można też odnieść się do pierwszego czytania, w którym Duch Święty daje przykład miłości darmowej i otwartej na wszystkich, zstępując na pogan uważanych do tej pory za nieczystych, nieprzyjaciół Boga (…). W porządku działania Ducha znikają podziały ze względu na różnice rasy, religii, płci, kultury i klasy społecznej. Dzięki Duchowi między ludźmi znikają opory i uprzedzenia, kumulowane czasem przez wieki, oraz przezwyciężane są przerosty ludzkich ambicji (Jan  Paweł II).

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018