4. WIELKIEGO POSTU 11.03.2018

  1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. O. Jackowi już dziękujemy za przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych.
  2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 1830, a gorzkie żale w niedzielę 20 min. przed rozpoczęciem Mszy Św..
  3. We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.
  4. Gdyby ktoś chciał zaopatrzyć się w kartki świątczne, są one do nabycia w zakrystii.
  5. Podziękowania: „… W imieniu dzieci z Maganzo w Tanzanii i Sióstr tam pracujących, dziękujemy za hojność Waszych serc i życzliwość. Przekazaną przez s. Miriam ofiarę zebraną przez całą parafię Św. Anny, w której największy udział miała polska grupa zamierzamy przeznaczyć na dzieci ulicy z naszej parafii. W maju 2017 r. rozpoczęłyśmy budowę przedszkola, budynek w dalszym ciągu wymaga wykończenia, ale mamy nadzieję, że w maju tego roku przedszkole zacznie funkcjonować. Prowadzenie dzieła pomocy najuboższym w Maganzo, jest także Waszym dziełem, a nasze dzieci są również Waszymi dziećmi. Codziennie ogarniamy Was naszą wdzięczną modlitwą oraz życzliwą pamięcią…”

4 niedziela Wielkiego Postu

„Myśmy uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” i którą „rozlewa w sercach naszych przez Ducha Świętego”

 Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Na miłość Chrystusa chrześcijanin powinien odpowiedzieć wiarą, która ma charakter osobowy. Bóg bowiem nie daje nam czegoś, lecz ofiaruje nam własnego Syna. Wiara zatem jest powierzeniem się Bogu, jest odpowiedzią miłości na miłość. To nie ma być jakiś chłodny i wykalkulowany dar z siebie, lecz całkowite oddanie się Bogu. Tylko w ten sposób, poprzez taką wiarę, otrzymujemy darmowe zbawienie (drugie czytanie). To zbawienie jest życiem samego Boga udzielonym człowiekowi – trochę tak, jakby to krew samego Boga zaczęła płynąć w naszych żyłach. Nie chodzi tu więc o jakieś usprawiedliwienie i odnowienie, lecz o autentyczną nowość życia, która przemienia. Jezus przez śmierć na krzyżu przyjmuje nas do siebie i w kontakcie ze sobą przemienia, dając nam możliwość nowego życia, uzdalniając do „pełnienia dobrych czynów” (Ef 2, 10).

 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018