3. NIEDZIELA WIELKANOCNA 15.04.2018

 

  1. Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.
  2. Dzisiaj i przez cały tydzień, który przeżywamy jako Tydzień Biblijny zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego…
  3. W środę – 18 kwietnia zapraszam na godz. 1830 na Mszę Św. o Bożym Miłosierdziu, z racji 3 środy miesiąca.
  4. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.

5 Siostra Teresa wraz z młodzieżą zaprasza do obejrzenia nowego projektu ewangelizacyjnego na ŚDM do Panamy w 2019 roku. Młodzi ludzie (również z polskiej grupy językowej) pracowali nad tym projektem w naszej parafii Świętej Anny przez 5 miesięcy pod kierownictwem sr. Teresa Piękoś. Ikona „AMEN” będzie prezentowana przez młodych ludzi w naszym kościele w przyszłą niedzielę – 22 kwietnia na wszystkich Mszach Św. Mamy nadzieję, że wielu chętnych włączy się w ten projekt ewangelizacyjny przez modlitwę i dar serca. Dzisiaj tę Ikonę można zobaczyć w kaplicy i wesprzeć jeśli ktoś może, by logistycznie mógł trafić do Panamy. Serdecznie zapraszamy i gorąco prosimy o pomoc.

  1. Niech Zmartwychwstały oświeca swoim słowem każdy dzień życia solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

Chrystus dawcą pokoju. Chrześcijanin świadkiem pojednania i pokoju

Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Męka Chrystusa jawi się w słowie Bożym jako chwalebna – zwycięska. Bóg zaraz po śmierci Jezusa wskrzesił Go z martwych. Według Bożego planu bowiem Mesjasz ma nie tylko cierpieć, lecz także zmartwychwstać. Zmartwychwstały i zwycięski Jezus jawi się w tej celebracji jako dawca pokoju. Pokazuje On uczniom swoje ręce i nogi pełne ran, których doznał w walce o pokój. W ten sposób objawia się tu nie jako jakiś pacyfista, lecz jako Ten, który złożył siebie w walce o pokój, a teraz jest Królem Pokoju (…).

Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin w Eucharystii doświadczył Chrystusa, a wraz z Nim żywego pokoju, który w Nim mieszka. Doświadczył także Ducha Świętego, którego owocami są: miłość, radość i pokój. Duch Święty wypala w wierzących grzech zawiści, pychy i podziałów. Dzięki temu wierzący już nie żyją dla świata i grzechu, dla własnego „ja”, lecz dla Chrystusa. Albowiem tam, gdzie jest Duch, tam jest także miłość, gdyż Bóg jest Duchem i Bóg jest miłością.

 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018