Home > Uncategorized > 29.NIEDZIELA ZWYKŁA 20.10.2019

D

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

2.  Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

3. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.  

4. W środę zapraszamy na mszę św. i różaniec o g. 18.30.

4. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wychodząc ze świątyni, prosimy o zabranie kart wypominkowych.

5. Po Mszy świętej zebranie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i ich rodziców w kaplicy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

  • 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

      Wdowa z dzisiejszej Ewangelii jest swego rodzaju pomnikiem zbudowanym nie z kamieni lecz ze słów które poruszają serce i umysł. Ilekroć czyta się ten urywek Ewangelii, tylekroć zostaje opowiedziana światu historia o niesamowitej wytrwałości w modlitwie.Jej epilog ukazuje przepiekną prawdę o Bogu. „A Bóg czyż nie wezmie w obronę swoich wybranych którzy dniem i noca wołają do Niego. Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.” Ktoś powie że wytwalość kosztuje dużo, ale nie daje pewności. Gdyby taką maksymą kierowała się wdowa wtedy poległaby na początku swoich zmagań, a my bylibyśmy ubożsi o świadectwo nadziei pokładanej w modlitwie. To przypowieść o modlitwie, która podpowiada, że nic nie jest zbyt małe, aby powierzyć to Bogu.