27. NIEDZIELA ZWYKŁA 6.10.2019

1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

2. Po Mszy św. Związek Polaków „Orzeł Biały” zaprasza na uroczystą akademię z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki do dużej Sali pod Kościołem.

3. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych i Mszy świętej w każdą środę o godz. 18.30. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w modlitwie wspólnotowej, zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinie lub indywidualnie.

5. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

6. W czwartek 10.października g. 18.00 w kaplicy zapraszamy na SPOTKANIE DLA CHĘTNYCH pragnących pochylać się nad PISMEM ŚWIĘTYM metodą LECTIO DIVINA.

7. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem „Wstańcie chodźmy”. Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.   

8. Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

  • 7 października – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.