Home > Uncategorized > 23.NIEDZIELA ZWYKŁA 09.09.2018 r.
  1. Uzdrowienie głuchoniemego jest przykładem, jak Boże działanie przemienia człowieka, otwiera go na nowe życie. Chrystus wciąż pragnie każdego z nas uzdrawiać i obdarzać swą łaską. Nie zamykajmy się na Boże działanie w nas.
  1. Bardzo serdecznie witamy gości z Polski. W związku z koncertem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, gościmy w Kopenhadze i w naszym kościele:

– Pana Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii,

– Pana Piotra Naimskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

– Pana Krzysztofa Olendzkiego – Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, oraz wszystkich pozostałych gości z poszczególnych ministerstw i instytucji na czele z nasza Panią Ambasador. Życzymy miłych chwil w Danii i dobrych spotkań.

  1. Bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie sie spotkanie dla wszystkich, którzy wylatują w październiku do Ziemi Świętej. A wszystkich zapraszam na dużą salę pod kościołem by świętować Odpust parafialny.
  1. W czwartek – 13 września zapraszam na Mszę Św. o 1830 i Nabożeństwo fatimskie.
  1. W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Msza Św. również o 1830, na którą zapraszam.
  1. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu oraz rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
  1. Prosimy Pana, aby otwierał naszych solenizantów i jubilatów na przyjęcie obfitych Bożych łask.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup Konstantynopola, jeden z czterech wielkich doktorów Kościoła wschodniego.
  • 15 IX – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicach bolesnych.

9 września 2018

23 niedziela okresu zwykłego

Chrześcijanin przyjął słowo i otwiera się na potrzebujących

 Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin przemieniony przez Ducha w chrzcie i Eucharystii zostaje uzdrowiony. Jego uszy otwarte są na słuchanie słowa Pana. W ten sposób chrześcijanin staje się posłuszny Panu – naśladuje Mesjasza, który nie przechodził obojętnie obok potrzebujących i chorych, lecz dawał im swą

miłość, służył ludziom i nawiązywał z nimi osobistą relację. Chrześcijanin, który słucha słowa Bożego, potrafi też słuchać swoich braci – nie jest głuchy na ich potrzeby. Nie jest skoncentrowany na sobie samym – na zabieganiu o swoje życie i obronie siebie. Chrześcijanin, który w Eucharystii przyjął słowa i Ducha Pana, otwiera teraz swe usta, aby opowiadać Ewangelię Bożej miłości zwłaszcza tym, którzy są strapieni i małoduszni (por. pierwsze czytanie). W ten sposób wierzący „przyprowadzają” swych braci do Chrystusa

– Lekarza (por. czyn mieszkańców Dekapolu wobec głuchoniemego).

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018