Home > 2017 > Luty

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26.02.2017

W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest Dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Dlatego na dużej Sali odbywa się wspólne świętowanie dla całych Rodzin. Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień...

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02.2017

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego...

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 12.02.2017

Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem. Każdego 13 – go dnia...

OFIAROWANIE PAŃSKIE V NIEDZIELA ZWYKŁA 5.02.2017

Dzisiaj w Danii przeżywamy Święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Niech przyniesione przez was świece zwane gromnicami, przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominają o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia. Każda niedziela w ciągu...