Home > 2014 > Październik

27.10.2014

Dziś przeżywamy XXX NIEDZIELĘ Zwykłą w Roku Liturgicznym. Chrystus w Ewangelii zaprasza nas do miłości              Boga i bliźnich z całego serca. Obyśmy tak miłowali Boga i bliźnich. We wtorek próba chóru. We środę o godz. 18.30 Msza św. i Różaniec Św. Rozważania różańcowe będą prowadzić pielgrzymi. W piątek o godz. 17.00 katecheza dla młodzieży przygotowującej się...

19.10.2014

Dziś przeżywamy XXIX NIEDZIELĘ Zwykłą w Roku Liturgicznym. Chrystus w Ewangelii zaprasza nas do życia uczciwego wobec Boga, jak również wobec władzy świeckiej, czyli wobec bliźnich. Obyśmy zawsze byli ludźmi uczciwymi wobec Boga i bliźnich! We wtorek próba chóru. Ponownie zapraszam młode osoby, aby...