2. NIEDZIELA ZWYKŁA 14.01.2018

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 14 stycznia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boży, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia. Zapraszamy na Jasełka, bezposrednio po Mszy Św.
  2. Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za migrantów i uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób szczególny otoczyć modlitwą naszych rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim emigrantom.
  3. W środę – 17 stycznia, Kościół w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu. Dziękujemy Panu Bogu za wspólną wiarę objawioną na kartach Starego Testamentu. Zapraszam w tym dniu na Mszę Św. o Miłosierdziu, z racji 3 środy miesiąca.
  4. W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dzień Dziadka. Zapraszamy seniorów do wspólnej modlitwy ze swoimi wnukami.
  5. Przypominam, żeby nie zwlekać do ostatniej chwili z zapisaniem się na kolędę.
  6. W zakrystii są naklejki, które można nakleić na swoich drzwiach. Naklejki są w cenie 20 dkk wspieramy w ten sposób misje.

W tym tygodniu patronują nam:

  • 17 I – św. Antoni (251-356), jeden z pierwszych pustelników w Egipcie, wyznaczający zasady tej formy życia pobożnego, nazwany Wielkim.
  • 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, asceta i wielki czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

KOMENTARZ

Duch otwiera serca wierzących tak, że uważnie słuchają słów Pana i pełnią Jego wolę

Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: „Tu i teraz” „znaleźliśmy Mesjasza”. Teraz, gdy uobecnia się Jego Pascha – Jego bycie Barankiem i Mesjaszem – otrzymujemy Ducha Świętego. Duch Święty przekonuje naszego ducha, abyśmy naśladowali Jezusowe pełnienie woli Ojca. W Jezusie ludzka wola szła zawsze za Jego boską wolą, nie opierając się jej, lecz podporządkowując się (por. KKK 475). Podobnie nasza wola wspierana mocą Ducha otrzymanego na Eucharystii może podporządkować się woli Ojca – to jest najważniejsze chrześcijańskie powołanie (…).

Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący wsparci mocą Ducha upodabniają się do Pana. Pełne upodobnienie dokonuje się „w drodze” – trzeba iść za Panem i naśladować Jego oddanie Ojcu. Tak naprawdę Pan mieszka „w drodze” i tylko będąc „w drodze”, można nawiązać z Nim osobową komunię przyjaźni (…).

 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018