Home > Uncategorized > 2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17.03.2019

1. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania bezpośrednio po Mszy Św.

2. Przypominam o czwartym przykazaniu kościelnym, które w okresie Wielkiego Postu znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

3. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 1830 oraz Gorzkich Żali w niedzielę 15 min. przed Mszą Św.

4. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się już za 2 tygodnie. Nauki wygłosi dla nas o. Jacek Aniszewski CSsR. Chcielibyśmy, aby w tym roku również z rekolekcji mogli skorzystać polacy, którzy uczęszczają do kościoła pw. Św. Mikołaja. I tak, 31 marca będzie zmieniona godzina Mszy Św. z 1230 na 1400, żeby misjonarz mógł dojechać również i do tego kościoła. Natomiast w dni powszednie od poniedziałku do środy gromadzimy się w kościele pw. Św. Anny o godz. 1830.

5. We wtorek 19 marca przypada Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła. Msza Święta z Uroczystości o godz. 1830.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

  • 19 III – św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, patron Kościoła.

17 marca 2019

2 niedziela Wielkiego Postu

W Eucharystii mocą Ducha Świętego Chrystus przekształca nasze ciało poniżone w podobne do swego chwalebnego ciała…

Chrześcijanin przemieniony przez Ducha i upodobniony do Chrystusa trwa w jedności ze swoim Panem. Nie poddaje się zatem zwątpieniu wskutek doświadczania krzyża, lecz ma niezłomną nadzieję na przemianę swego życia teraz, na ziemi, a także kiedyś – na przemianę swego ciała na podobieństwo chwalebnego Chrystusa. Dlatego też obce mu jest postępowanie jak „nieprzyjaciel krzyża Chrystusowego” (drugie czytanie). Chrześcijańska wiara zakłada łączność ze Zbawicielem, a łączność ta pociąga za sobą doświadczanie w sobie samym Jego śmierci, uczestniczenia w Jego cierpieniach – w Jego paschalnej drodze. Wierzący poruszony przez Ducha wchodzi na drogę wielkopostnego nawrócenia – odrzuca „przyziemne dążenia”, które można opisać jako egoizm, nieuporządkowane pożądania cielesne, pokładanie ufności w sprawach materialnych, postępowanie według mądrości ludzkiej (por. drugie czytanie).

„W mocy Bożego Ducha”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019