2. NIEDZIELA WIELKANOCNA 8.04.2018

 

  1. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie. Dzisiaj o godz. 1000 ks. Sigurd celebrował swoją pierwszą Mszę Św. prymicyjną, za chwilę udzieli nam błogosławieństwa prymicyjnego. Wypraszajmy dla niego Boże błogosławieństwo na drodze kapłaństwa.
  2. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną… Wspieramy dzieła Caritas. Zachęcamy także do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.
  3. Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte o godz. 1830. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców.
  4. We wtorek, 10 kwietnia, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej polecimy Bogu tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, oraz będziemy modlić się w intencjach naszej Ojczyzny. Msza Św. koncelebrowana w tej intencji odbędzie się o godz. 1830. Zapraszam wszystkich, komu czas pozwoli…
  5. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną. I również Msza Św. w języku polskim będzie celebrowana o godz. 1300 z tej racji, że wcześniej odbędzie się Bierzmowanie.
  6. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

Chrześcijanin „zrodzony z Boga” wierzy i „zwycięża świat”

 

Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Celebracja drugiej niedzieli wielkanocnej jest jednocześnie świętem Miłosierdzia Bożego. Święto to nie ma jednak swojego bezpośredniego wyrazu w tekstach Lekcjonarza i Mszału. Należy zatem pamiętać, aby nie narzucać tekstom świętym jakichś „zewnętrznych” idei. Tematykę miłosierdzia należy raczej wkomponować w podstawową wymowę liturgii tej niedzieli zwanej już od starożytności Niedzielą Białą. Miłosierdzie zatem jest jedynie dodaniem pewnego znaczenia do celebracji dnia. Podstawowym tematem tych tekstów świętych jest wiara w zmartwychwstałego Pana. Jest to zarazem wiara w Pana, który ma przebite ręce i bok, będące najwyższym znakiem Bożego miłosierdzia (…).

Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Chrześcijanin w Eucharystii doświadczył mocy zmartwychwstania, doświadczył mocy Chrystusowego Ducha. W ten sposób wzmocnił swoją wiarę, która pomaga mu „zwyciężać świat” (drugie czytanie). Chodzi tu o zwycięstwo nad „starym światem” grzechu, światem egoizmu oraz nad „starym światem” kłamstwa szatana, który prowadzi człowieka do życia bez Boga, poza Bogiem lub przeciw Bogu.

 

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018