1 NIEDZIELA ADWENTU 2.12.2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów. Dzisiaj jeszcze dodatkowa Msza Św. o godz. 1400, procesyjne przejście ze śpiewem Santa Lucia na dużą salę i tam spotkanie ze Św. Mikołajem.
 1. W czwartek – 6 grudnia Frokost dla Seniorów. Rozpocznie się Mszą Św. o godz. 1100 a po niej przyjęcie na małej Sali.
 2. Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Jest to drugi rok w cyklu poświęconym sakramentowi bierzmowania. Będziemy zwracać szczególną uwagę na misję chrześcijanina, jaka wypływa z przyjętego bierzmowania i na budowanie i rozwijanie więzi z Kościołem.
 1. W owocnym przeżywaniu oczekiwania na przyjście Pana pomocne będą nam adwentowe ćwiczenie duchowe. Tegoroczne rekolekcje, które rozpoczną się w sobotę – 8 grudnia, wygłosi w naszej wspólnocie o. Grzegorz Jaroszewski CSsR. Już dziś zaplanujmy swój udział w tym wydarzeniu.
 1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Pierwszopiątkowa spowiedź święta od godz. 1745. Później Msza Św. i adoracja przygotowana przez młodych ludzi z naszej parafii.
 1. W sobotę 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. O godz. 1200 zapraszamy do kaplicy na Godzinę Łaski, a o 1400koncert świąteczny w wykonaniu chóru Gospel.
 1. Trwają zapisy na pielgrzymkę do Guadalupe.
 2. W zakrystii są już opłatki i kartki świąteczne.
 3. Solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach życzymy obfitości Bożych darów.

 

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter,
 • 7 XII – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup, Doktor Kościoła.

 

2 grudnia 2018

1 niedziela Adwentu

W Eucharystii Chrystus „przychodzi z wielką mocą” Ducha Świętego, aby dodać wiernym otuchy i odwagi

 

Eucharystia, w której uczestniczą wierni, jest uobecnieniem krzyża i zmartwychwstania – zwycięskiej walki Jezusa ze złem. Dlatego tu i teraz powinni „nabrać ducha i podnieść głowy”, aby podjąć walkę dni ostatnich (por. KKK 672). Ich eucharystyczna postawa określona jest w refrenie psalmu responsoryjnego: „Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę”. Trzeba także przypomnieć wiernym, że liturgiczna modlitwa chrześcijan przeniknięta jest zwycięskim tytułem „Pan”, „czy to będzie zaproszenie do modlitwy: «Pan z wami», czy jej zakończenie: «Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa»” (KKK 451).

Czerpiąc moc z Eucharystii, wierzący zostają przygotowani do znoszenia wszelkich trudności ich osobistego życia i świadczenia o Bogu, pamiętając, że jest w nim ciągle obecny Bóg, który prowadzi do wypełnienia swoje dzieło zbawienia.

 

„W mocy Bożego Ducha”

 Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019